hamburger

IJdoornschool

Per direct heeft IJdoornschool in Amsterdam-Noord, een vacature voor een ervaren Intern Begeleider (0,9 wtf).

Algemene informatie:

De IJdoornschool is een basisschool in Amsterdam –Noord, gelegen in de wijk Nieuwendam.
De populatie van onze school is een keurige afspiegeling van de wijk. In februari 2017 zijn wij verhuisd naar een nieuw gebouw met rondom mooie speelgelegenheden voor kinderen.

Visie:

Het concept adaptief onderwijs is richtinggevend voor de school. Het adaptief onderwijs, zoals het  APS dit verwoordt, doet dienst als referentiekader voor het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht.

Hierin staat centraal dat het onderwijs wordt afgestemd op de drie psychologische basisbehoeften van het kind: de behoefte aan relatie, competentie en autonomie.

Relatie:

Elk mens en dus ook elk kind moet zich gewaardeerd en veilig kunnen voelen in zijn omgeving. In eerste instantie is er de relatie met de ouders. Op school staat de pedagogische relatie tussen de leerkracht en het kind centraal, maar ook de relaties tussen de kinderen onderling. De opvoeder heeft in dit kader tot taak de kinderen gewenst gedrag aan te leren.

Competentie:

Het gevoel van competentie is het gevoel iets te kunnen, vertrouwen in eigen kunnen. Het kind heeft vertrouwen in zichzelf nodig om te kunnen handelen.

Autonomie:

Dit is het gevoel zelf iets bedacht te hebben, zelf iets gedaan te hebben, eigen verantwoordelijkheid te mogen dragen. Kinderen leren zelfstandiger te worden en keuzes te maken.

Werkzaamheden:

  • Het inrichten, plannen en uitvoeren van de zorgstructuur
  • Mede verantwoordelijk zijn en het monitoren van de kwaliteitszorg
  • Het begeleiden en ondersteunen van het team bij de leerlingenzorg
  • Het ondersteunen van processen en personen bij arrangementen en/ of verwijzingen

Eisen:

  • Een afgeronde opleiding intern begeleider
  • Ervaring hebben in de functie als intern begeleider
  • Visie op passend onderwijs en de eigen rol hierin als intern begeleider
  • Vaardigheden in begeleiden en coachen van collega’s
  • Stevig in de schoenen staan, eigenaarschap tonen, duidelijke prioriteiten stellen
  • Constructief samenwerken met leerlingen, ouders en team als vanzelfsprekendheid vinden. 

Meer weten

Neem contact op met Dick Bonsen, de directeur van de IJdoornschool (020-6363914). Of kijk op de website van onze school www.ijdoornschool.nl

SOLLICITEREN

Reactietermijn: uw sollicitatie, een motivatiebrief met CV, moet uiterlijk vrijdag 29 september, om 12.00 uur, binnen zijn. De sollicitatie moet gericht worden aan: directie@ijdoornschool.nl .