hamburger

Overhoeks

Algemeen

Overhoeks is een openbare basisschool (tijdelijk) gelegen in Buiksloterham aan de rand van de Bloemenbuurt. Zo’n 150 leerlingen gaan dagelijks naar Overhoeks. Er werken negen groepsleerkrachten, een intern begeleider, een administratrice, een gymdocent en twee directieleden.

Karakter van de school

Obs Overhoeks is een eigentijdse school waar het accent ligt op effectief leren en waar kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Onze school is een openbare school en dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht geloof- en/of levensovertuiging. Kinderen en hun ouders voelen zich welkom en gewaardeerd. Wij streven er actief naar om kinderen respect bij te brengen voor ieders leefwijze, levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. Wij besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke en culturele verhoudingen en de diversiteit aan geestelijke stromingen, zonder een bepaalde stroming aan te hangen. Daardoor hopen we dat de kinderen de samenleving beter kunnen begrijpen en hun horizon kunnen verbreden. IPC (International Primary Currucilum) en Engelse les worden vanaf groep 1 onderwezen en ondersteunen dit proces.

Overhoeks is een wijk in ontwikkeling in Amsterdam Noord en ligt op de rustige oever aan het IJ met zowel de stad als groen binnen handbereik. Onze school is sinds 2010 tijdelijk aan de Chrysantenstraat gehuisvest. Na schooljaar 2013-2014 zal basisschool Overhoeks in samenwerking met een kinderdagverblijf als integraal kindcentrum (IKC) in de wijk Overhoeks haar deuren openen.

Inschrijven

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure, klik hier. U kunt ook contact opnemen met de school.