hamburger

Dorus de Jongh

Maak kennis met Dorus de Jongh, portret nummer 44 in onze serie Talent groeit Innoord.

‘Ik ben Dorus de Jongh (53 jaar) en ik kom uit Diemen. Dit is mijn eerste jaar als leerkracht nieuwkomers op Het Vogelnest. Voorheen heb ik als regulier leerkracht, dramadocent, actrice in het kindertheater en pedagogisch medewerker in de antroposofische kinderopvang gewerkt. Ik koos voor deze huidige functie omdat de toekomst van nieuwkomers me zeer na aan het hart ligt. Deze kinderen hebben me nóg harder nodig dan andere kinderen. Het is een mooie uitdaging om deze nieuwkomers les te geven.

Wat versta je onder talent?

‘Talent is het vermogen om je zonder remmingen over te geven aan een vaak creatieve uitdaging. Te durven experimenteren, je op onbekend terrein te begeven. En er van te genieten. De kinderen in mijn klas bevinden zich continu op onbekend terrein, dus alles is voor hen een uitdaging. Ik wil ze graag leren dat proberen en experimenteren iets positiefs is. En dat ze hun eigen keuzes mogen maken, niet altijd precies hoeven te doen wat een ander zegt.’

Welke omstandigheden of omgevingsfactoren zijn belangrijk om talent van leerlingen tot ontwikkeling te laten komen?

‘Een omgeving van vertrouwen. Ik doe dat door te zorgen dat alles hier in de klas al snel bekend voor de leerlingen is. Zo heb ik een welkomstlied gemaakt. Elk kind wordt op zijn of haar eerste dag toegezongen door de klas en om de beurt doet een kind de dagopening. Dat  is elke dag hetzelfde en geeft een veilig gevoel. Mijn leerlingen willen de zekerheid hebben dat ze weten hoe iets zal gaan. En natuurlijk veel complimenten geven, dat tilt ieder mens op. Tot slot is een breed aanbod van activiteiten en lessen noodzakelijk om kinderen te helpen hun interesses en talenten te ontdekken.’   

Wat zet jij in om talent bij leerlingen te ontdekken of te ontwikkelen?  

‘Bij ons in de klas wordt extra veel gezongen. Ik maak dan een Powerpointpresentatie van hollandse liedjes met bijpassende plaatjes zodat de kinderen zingenderwijs hun woordenschat vergroten. Omdat theater mijn achtergrond is, heb ik de wens om drama en theater te integreren in de nieuwkomersklas.’ 

Kun je een mooi voorbeeld geven van een moment waarop je talent bij een leerling ontdekte?

‘Er zat ooit een jongetje in mijn klas dat moeite had met rekenen en taal en ook sociaal niet mee kon komen. Maar toen ik hem de hoofdrol in het Kerstspel gaf, bloeide hij enorm op. Hij droeg de rol met verve en genoot er zichtbaar van. Daardoor realiseerde ik me des te meer dat niet ieder kind hetzelfde is en dat sommige talenten er niet direct in de klas uitkomen, maar wel op een andere manier. Meer recent was ik totaal overrompeld toen een leerling die in oktober instroomde, twee maanden later uit volle borst Sinterklaasliedjes meezong. 

Ook geïnspireerd om bij Innoord te werken en talenten te ontdekken? 

Kijk dan op https://dewerkplekvanjeleven.nl/