hamburger

Inez Vree

Maak kennis met Inez Vree, portret nummer 29 in onze serie #talentgroeitinnoord.

Hallo, ik ben Inez Vree. Ik werk nu 26 jaar in het onderwijs en ben in die jaren altijd werkzaam geweest op de OBS De Vier Windstreken. Momenteel sta ik voor groep 1 en 2. Ik krijg weleens de vraag of ik niet eens op een andere school zou willen werken. Maar mijn werk is nog steeds leuk en uitdagend, omdat deze school in de afgelopen 26 jaar heel erg veranderd is. Vorig jaar september heb ik de opleiding Kindertrainer Mindfulness afgerond en ben ik begonnen met het geven van mindfulnesslessen aan groep 1, 2 en 3. Dat was echt zo ontzettend leuk en nu heb ik toestemming gekregen om de lessen uit te breiden naar andere groepen hier op school.

Waarom mindfulness?

Ik had een leerling in de klas die je heel makkelijk het stempeltje ADHD zou kunnen geven, maar zijn moeder stond niet open voor onderzoek. Toen ben ik zelf op zoek gegaan naar een andere manier om met dit kind om te gaan. Ik kwam al vrij snel bij mindfulness terecht, wat deze moeder wel aansprak, en zo ben ik aan de opleiding begonnen. En eigenlijk is het voor alle kinderen goed om te leren luisteren naar hun lichaam en te oefenen in aandacht hebben voor zichzelf.

Hoe gaat dat in zijn werk?

In de lessen komen verhalen voorbij over Kikker Kees. Een van de eerste dingen die ze leren is een versje: De A is van adem vol fijne frisse lucht, hij gaat door je neus naar binnen en weer naar buiten met een zucht. Eerst ademen ze diep in en dan ademen ze uit. Ze leren bijvoorbeeld via ademhalingstechnieken makkelijker omgaan met verdriet. Wat ik zag gebeuren, is dat de kleuters elkaar gingen helpen. Als er bijvoorbeeld iemand viel, dan schoten er een paar kindjes te hulp en zeiden: ‘Leg je handen op je buik en zeg dat versje van Kikker Kees.’ Dan zag je dat het kindje dat gevallen was al snel stopte met huilen en zich wist te herpakken. Dat is echt zo mooi om te zien.

Wat versta jij onder talent?

Talent is een heel ruim begrip. Talent kan je herkennen doordat een kind interesse heeft in iets. Ik heb bijvoorbeeld een jongetje in de klas dat het geweldig vindt om dingen te maken en te bouwen. Het gaat hem gemakkelijk af. Dat is een talent dat snel opvalt. Wat ik mooi vind is talent bij kinderen te ontdekken dat niet aan de oppervlakte ligt. Dit jongetje was bijvoorbeeld cognitief heel sterk en erg goed met constructiemateriaal, maar zodra hij moest tekenen ging hij meteen in de weerstand. Hij vond dat hij niet kon tekenen en had moeite zich daaroverheen te zetten.

In een van de mindfulnesslessen zat een oefening die ging over dat we meer kunnen dan we zelf denken; we maken onszelf vaak wijs dat we iets niet kunnen waardoor we blokkeren en het überhaupt niet proberen. Het verhaal bij deze les gaat over een kind dat denkt niet te kunnen tekenen. De leerkracht zegt: ‘Zet eens een stip,’ en laat zo het kind stap voor stap een tekening maken, waardoor het kind bij zichzelf ontdekt dat het wel kan tekenen.

Toevallig is tekenen een van mijn eigen talenten, dus ik heb dit in de klas uitgevoerd. We begonnen met het klassikaal tekenen van geometrische figuren en breidden dat stap voor stap steeds verder uit. Het werkt super. Ik teken iets voor en vervolgens maken we het samen stapje voor stapje af. En dat jongetje in mijn klas dat zo twijfelde aan zijn tekenvaardigheden, bleek dat heel goed op te pakken. Hij groeide enorm qua zelfvertrouwen en vond tekenen op een gegeven moment helemaal super. De kroon op zijn werk was dat hij met sinterklaas als een van de winnaars gekozen werd in een tekenwedstrijd. Dat vind ik mooi; een kind helpen zodat hij of zij zelf een nieuw talent ontdekt.

Wat wil je meegeven?

Vanuit mindfulness wil ik hun meegeven dat ze meer op zichzelf vertrouwen, dat ze zichzelf beter leren kennen. Mindfulness is een ander woord voor aandachtstraining. Je leert aandacht te hebben voor het nu. Dus als je bij jezelf merkt: hé, ik heb het nu heel druk en ik hol heel erg achter de feiten aan, dan leer je even de tijd te nemen voor jezelf door een rustmoment in te bouwen. Ik hoop hun zoveel mogelijk dingen mee te geven die ze ook later als volwassenen nog kunnen gebruiken.