hamburger

Luna Guadron van Rooijen

Afgelopen week spraken wij met Luna Guadron van Rooijen, intern begeleider bij Montessori Boven ‘t IJ. Dit is portret nummer 28 in onze serie #talentgroeitinnoord.

Mijn naam is Luna en ik ben 50 jaar. Intussen werk ik alweer 27 jaar bij Montessori Boven ‘t IJ. Ik ben begonnen als leerkracht middenbouw. Hierna heb ik een tweejarige opleiding gevolgd tot remedial teacher. Dit heb ik een paar jaar met veel plezier gedaan, waarna ik ben doorgegroeid naar intern begeleider (ib’er) van de onderbouw. Ik heb altijd heel veel cursussen en opleidingen gevolgd. Zo heb ik bijvoorbeeld bij Het ABC veel cursussen op het gebied van dyslexie gedaan, van signalering tot toetsing. Samen met mijn collega vervul ik de ib’er taken op school, daarnaast ben ik nog steeds de coördinator dyslexie alsmede coördinator remedial teaching.

Mijn taak als ib’er is heel breed; ik kom in klassen, ik observeer de kinderen, ga in gesprek met de ouders, begeleiders en leerkrachten. Sinds kort heb ik ook een coachende functie, zodat ik leerkrachten kan begeleiden zichzelf naar een hoger niveau te tillen. Ik hou me dus niet alleen bezig met het talent van de kinderen maar ook met dat van de leerkrachten.

Wat versta jij onder talent?

Iedereen heeft een eigen talent, dat kan op alle gebieden zijn: zang, dans, muziek, tekenen, creatieve vakken, you name it. Omdat ik als ib’er vooral met kleuters werk, heb ik een paar jaar geleden een training gevolgd over ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters, Knappe Kleuters heet dat, en dat is het talent waarmee ikzelf vaak in aanraking kom.

Wat zet jij in om talent bij kinderen naar boven te krijgen?

Standaard observeer ik alle kinderen drie keer per jaar, als leerkrachten met vragen bij me komen, dan ga ik extra observeren. Ook in het begin van een schoolperiode net als nu, loop ik vaak de klassen even in. Dan zie ik nog niet of een kind een bepaald talent heeft, maar soms vallen dingen me wel al op. Twee jaar geleden hebben we gebruikgemaakt van de Kleuter Universiteit, dat zijn lespakketten die de kinderen meer uitdaging bieden. We zijn er heel enthousiast mee aan de slag gegaan en een aantal leerkrachten zet het nu ook actief in tijdens de les als ze een groepje kinderen hebben met een ontwikkelingsvoorsprong. Zo probeer ik elke leerkracht te prikkelen om soms vanuit een andere invalshoek te werken, zodat zij met hun eigen talent het talent van de kinderen kunnen zien en laten groeien.

Verder hebben we bij Innoord Het Expertisecentrum, dit is ontstaan om de onderwijsbehoeften die buiten de basisbehoefte vallen aan te vullen. Het Expertisecentrum biedt zogenaamde arrangementen, bijvoorbeeld spellen en lezen. Dit zijn intensieve trainingen, individueel of kleine groep. Ook worden er andere trainingen zoals faalangst trainingen gegeven. Dit is op je eigen school, of op een andere locatie. Ik vraag ook wel eens individuele begeleiding voor een kleuter aan, waarvan de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht. De begeleider komt observeren en stelt een plan op, om gedurende een aantal maanden met het kind te werken. Dit ter ondersteuning van de juf en de leerling.

Wat zou jij de kinderen graag mee willen geven voor de toekomst?

Wat ik heel mooi vind, is dat ze eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. We willen ervoor zorgen dat kinderen hun eigen doelen kunnen stellen en zelf kunnen zien wat ze nodig hebben. Dat is natuurlijk heel groot, maar we beginnen klein. Zo proberen we de kinderen de doelen uit te leggen waarmee ze bezig zijn, bewuster te maken van waar ze tegenaan lopen en van de keuzes die zij daarin kunnen maken. Het allermooiste is dat ze hun doelen ook echt kunnen zien in de klas. Elke leerkracht heeft daar zijn of haar eigen methode voor, maar we dragen het wel met zijn alle naar de kinderen uit. Eigenaarschap, ja dat vind ik belangrijk!