hamburger

Mirjam Leinders

Maak kennis met Mirjam Leinders, portret nummer 45 in onze serie Talent groeit Innoord. 

‘Sinds 2015 ben ik bestuurder van Innoord. Als bestuurder ben ik eindverantwoordelijk voor de hele organisatie, maar mijn focus ligt op de kwaliteit van het onderwijs. Voordat ik hier begon heb ik gewerkt als leerkracht, adjunct-directeur, directeur en regiomanager. Ik heb toen gesolliciteerd op deze functie omdat ik zag dat er een mooie kans lag om in Amsterdam Noord mijn opgedane ervaring in het onderwijs verder te brengen. Het mooie aan werken bij Innoord is de diversiteit in scholen. Qua populatie, maar ook qua concept. We hebben een Montessorischool, Daltonscholen, Integraal Kindcentra (IKC) en een school voor speciaal basisonderwijs.’ 

Wat versta je onder talent?

‘Talent is iets waar je hart sneller van gaat kloppen. Waar je een twinkeling van in je ogen krijgt. Ik praat graag met de medewerkers van Innoord over hun talenten, ambities, kennis en kunde, vind het prachtig als ik zie dat het innerlijke vuurtje oplaait. Directeuren gaan vaak stralen als ze iets kunnen betekenen voor kinderen en stafmedewerkers accelereren vooral als ze aangesproken worden op hun specialisme.’ 

Welke omstandigheden of omgevingsfactoren zijn belangrijk om talent van medewerkers tot ontwikkeling te laten komen?

‘Het belangrijkste zijn, denk ik, ruimte en vertrouwen. Iemand laten merken dat je weet dat hij of zij het kan. En natuurlijk mag er best eens iets mis gaan. Fouten maken hoort erbij, die zijn helemaal niet erg. Vandaar dat we vorig jaar een inspiratiemiddag hebben gehad met als thema Happy Mistakes en dat dit ook een van onze kernwaardes is.’

Wat zet jij in om talent bij medewerkers te ontdekken of te ontwikkelen?

‘Ik geef zoveel mogelijk ruimte aan ontwikkeling en groei. Ik probeer medewerkers echt te zien. Dat doe ik door met alle stafmedewerkers en directeuren persoonlijk contact op te bouwen, maar bijvoorbeeld ook met De Voorsprong. Alle medewerkers kunnen via De Voorsprong cursussen en opleidingen volgen. Ook organiseren we via De Voorsprong netwerken op bepaalde gebieden, waardoor alle medewerkers optimaal kunnen profiteren van de talenten die Innoord rijk is. Ten slotte hebben we sinds kort een innovatiebudget. Daar mag door medewerkers aanspraak op worden gemaakt om iets ‘out of the box’ te integreren in het onderwijs. Daar laait meestal eerste het innerlijk vuurtje van de betreffende medewerkers van op, maar hopelijk ook dat van vele anderen binnen Innoord.’

Kun je een mooi voorbeeld geven van een moment waarop je talent bij een medewerker ontdekte?

‘Het is niet zozeer dat ik het talent heb ontdekt. Het gaat er vooral om de juiste vragen te stellen zodat iemand zicht krijgt op waar hij of zij warm voor loopt.

Ook geïnspireerd om bij Innoord te werken en talenten te ontdekken? 

Kijk dan op https://dewerkplekvanjeleven.nl/!

#dewerkplekvanjeleven

Dit was het laatste portret in deze serie. 

Na de zomervakantie starten we een nieuwe interviewreeks.