hamburger

Dalton leerkracht

Dalton IKC Zeven Zeeën heeft een vacature  voor een leerkracht groep 7 (Wtf 0,2 op maandag).

Dalton IKC Zeven Zeeën ligt in de wijk Banne Zuid in Amsterdam-Noord. Banne Zuid stamt uit de jaren zestig en zeventig en heeft gemengde oud- en nieuwbouw. Centraal in deze wijk ligt het Banneplein met onze school en speel- en ontmoetingsplekken.

Het IKC is een voorziening in de buurt voor kinderen van 2-13 jaar waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle mogelijkheden voor opvang en onderwijs worden hierbij gerealiseerd.

Op Dalton IKC Zeven Zeeën is er, met ingang van de Herfstvakantie, een vacature voor:

een enthousiaste Dalton leerkracht (groep 7)

Taakomvang: WTF 0,2 op maandag

 

FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES
Wij zijn op zoek naar een leerkracht die een Daltoncertificaat heeft. Mocht dit niet het geval zijn maar het Daltononderwijs is voor jou wel heel aantrekkelijk dan kijken wij samen of wij binnen het jaar zien of Daltononderwijs bij jou past.

Een Daltonleerkracht moet in ieder geval de volgende competenties hebben:

In de Daltonpedagogiek is de rol van de docent meer coachend en begeleidend en minder puur gericht op kennisoverdracht. Deze taakopvatting vloeit voort uit het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan Dalton; Dalton gaat uit van het gegeven dat ieder mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving.

Een Daltonleerkracht is zich bewust is van eigen houding en gedrag én de invloed daarvan op de kinderen. De leerkracht weet conform de Daltonpedagogiek een zodanig contact met de kinderen tot stand te brengen dat een juiste basis wordt gelegd voor ontwikkeling en samenwerking.

De Daltonleerkracht is door observeren in staat te onderkennen welke specifieke ondersteuning kinderen nodig hebben bij het werken en de ontwikkeling van werkhouding, bij hun identiteitsontwikkeling en bij de ontwikkeling van hun intelligentie.

Een Daltonleerkracht heeft voldoende vakkennis en didactische vaardigheid in huis om een uitdagende leeromgeving tot stand te brengen. Op een eigentijdse en op een professionele, planmatige manier.

Contact:

Voor meer informatie:

Audrey Raalte

Telefoon: 020​ 6316842

Email: directie.zevenzeeen@innoord.nl

http://ikczevenzeeen.nl/

SOLLICITEREN
Reactietermijn: uw sollicitatie, een motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk.


De sollicitatie kan gericht worden aan: Audrey Raalte, locatieleider.
Wijze van solliciteren graag per e-mail aan: directie.zevenzeeen@innoord.nl

 

Solliciteer direct op deze vacature!


JaNee


OnderbouwMiddenbouwBovenbouw