hamburger
Computer onderwijs op basisonderwijs Amsterdam Noord

Leerkracht Middenbouw – Ingevuld!

De IJpleinschool heeft een vacature voor een

Leerkracht middenbouw (0,4 of 0,6 wtf)

Algemene informatie:

De IJpleinschool is een basisschool in Amsterdam–Noord, gelegen in de IJpleinbuurt. Wij zijn een multiculturele school, die letterlijk en figuurlijk midden in de buurt staat. In september 2017 hebben onze school en het schoolplein een metamorfose ondergaan.

Visie:

Onze school telt volgend schooljaar ongeveer 165 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. De school heeft volgend schooljaar 18 personeelsleden.

Wij zijn een school voor kinderen van 4 jaar tot 13 jaar. Op OBS IJplein wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling en sociale vaardigheden van de kinderen, omdat een goede beheersing van de taal en sociaal vaardig zijn de kinderen verder helpt in hun brede ontwikkeling.

Om dit goed te kunnen ondersteunen besteden we  veel aandacht aan creatieve vakken zoals beeldende vorming, theaterlessen, techniek  en muziek. De IJpleinschool heeft een vakdocent voor beeldende vorming, die naast de lessen beeldende vorming ook theaterlessen verzorgt onder schooltijd.

Ook voor bewegingsonderwijs is een vakleerkracht aanwezig. Naast de reguliere gymlessen aan de groepen 3 t/m 8 krijgen ook de kinderen van de onderbouw een keer per week ‘kleutergym’ van de vakleerkracht.

Tussen de middag en na schooltijd worden veel creatieve en sportieve activiteiten aangeboden in samenwerking met de stichting Wijsneus.

De leerstof wordt gedifferentieerd aangeboden. De kinderen werken op hun eigen niveau en tempo. Voor leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging zijn er mogelijkheden tot verdieping. 

Alle leerlingen vanaf groep 3 hebben op school een eigen device tot hun beschikking. De meeste vakken worden gegeven met behulp van een digitale methode. Een keer in de twee weken is er op woensdag een leercarrousel waarin de leerlingen vanaf groep 3 groepsdoorbrekend techniek, beeldende vorming, gym en muziek krijgen.

Wij zoeken een leerkracht die:

er echt voor gaat, niet alleen binnen de groep, maar samen met het team

naar kinderen en ouders een professionele en positieve houding laat zien

in staat is om op meerdere niveaus les te geven,  ook buiten de methode om

In staat is een leerrijke en veilige leeromgeving te creëren

zelfstandig is en eigen initiatief toont

een open en onderzoekende  houding heeft

ICT-vaardigheden heeft die het lesgeven m.b.v. chromebooks, digiborden, touchscreens  en computers mogelijk maken.

– affiniteit heeft met opleiden in school en ervaring heeft met mentorschap van PABO studenten  en/of zij-instromers of bereid is zich hierin te scholen.

Wij bieden:

– een plek in een gedreven team met daarin een balans tussen zeer ervaren leerkrachten, starters, studenten en  zij-instromers

– een school met als belangrijkste basiswaarden gelijkwaardigheid en transparantie

– een school met groepsgrootte van gemiddeld 20 leerlingen

– een school die staat voor ontwikkeling, zowel voor leerlingen als voor teamleden en ouders

– een lerende organisatie

Meer weten:

Neem contact op met Madeleen Ritsema, de directeur van de IJpleinschool (020-6341046). Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website, facebookpagina en Scholen op de Kaart.

Solliciteren:

Reactietermijn: uw sollicitatie, een motivatiebrief met CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. Wijze van solliciteren graag per e-mail.

De sollicitatie kunt u  richten aan: m.ritsema@innoord.nl .

 

Solliciteer direct op deze vacature!


JaNee


OnderbouwMiddenbouwBovenbouw