hamburger

Groepsleerkracht bovenbouw (0,8 fte) IKC NoordRijk

Met ingang van het nieuwe schooljaar is er op IKC NoordRijk een vacature in de bovenbouw. Het betreft een aanstelling van 0,8 fte.

 FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES
De collega die we zoeken:

  • heeft een bevoegdheid voor het primair onderwijs;
  • staat open voor veranderingen en heeft een lerende houding;
  • heeft een sterk ontwikkeld reflectief vermogen;
  • organiseert een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving waarin kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen;
  • houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.

We bieden:
Een  fijne, veilige, groeiende school met een open en enthousiast team en echt leuke, zelfstandige, vrolijke kinderen en prettige ouders. Waar je je, als je zelf open en betrokken bent, meteen welkom en gezien zult voelen. Waar voortdurend wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing, maar waarbij zeker ook wordt gekeken naar wat er allemaal al wel goed gaat. Inschaling conform de CAO PO met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden (zie hieronder) van Innoord.

  • Al onze leraren in opleiding (lio) worden gewoon betaald.
  • We werken actief met zij instromers met voortdurende begeleiding en coaching.
  • We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP).
  • Met ingang van 2018 hebben we, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, extra betaald Partnerverlof ingevoerd. Zo krijgen onze medewerkers vanaf 2018 vijf dagen partnerverlof (3 dagen extra dus) en in 2019 zelfs twee weken partnerverlof (vijf dagen extra). Voor medewerkers die, vanaf juli 2020, gebruik maken van het aanvullende verlof, wordt het salaris aangevuld tot 100%.
  • We vergoeden voor alle medewerkers (leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie) extra reiskosten boven de CAO-regeling (de subsidie van de gemeente Amsterdam betreft alleen de leerkrachten).

INFORMATIE SCHOOL

In januari 2014 is onze school verhuisd naar een prachtig nieuw gebouw. We zijn een middelgrote basisschool met ongeveer 400 leerlingen en 30 personeelsleden.

IKC NoordRijk onderscheidt zich doordat we een Integraal Kindcentrum zijn, waar hard gewerkt wordt aan een doorgaande ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 13 jaar. Het is een moderne school met eigentijdse middelen en materialen.

INFORMATIE BESTUUR

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.

Innoord

Klaprozenweg 75-H

1033 NN  Amsterdam Noord

info@innoord.nl

020 – 8201410

dewerkplekvanjeleven.nl

innoord.nl

facebook

instagram

linkedin

twitter

AANVULLENDE INFORMATIE
Heb je belangstelling? Bel even met de school  op 020-3372192 en vraag naar Eveline van Ommeren (directeur a.i.) voor meer informatie of maak een afspraak voor een rondleiding. Je bent van harte welkom.

SOLLICITEREN

Een reactie graag zo spoedig mogelijk mailen naar directie.noordrijk@innoord.nl

Solliciteer direct op deze vacature!


JaNee

OnderbouwMiddenbouwBovenbouw