hamburger

Groepsleerkracht groep 1/2 (1 fte)

Met ingang van 1 oktober 2019 (mogelijk eerder) hebben wij op De Piramide vacatureruimte in de onderbouw (groep 1/2). Het betreft een aanstelling van 1,0 fte. Een fulltimer heeft weliswaar onze voorkeur gezien de formatieve ruimte die we hebben, maar iemand die liever parttime wil werken vragen we ook nadrukkelijk te reageren. 

FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES

De collega die we zoeken: 

  • heeft een bevoegdheid voor het primair onderwijs; 
  • staat open voor veranderingen en heeft een lerende houding; 
  • heeft een sterk ontwikkeld reflectief vermogen; 
  • organiseert een veilige, uitdagende en stimulerend leeromgeving waarin kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen; 
  • houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s. 

We bieden:

Een fijne, veilige, groeiende school met een open en enthousiast team en echt leuke, zelfstandige, vrolijke kinderen en prettige ouders. Waar je je, als je zelf open en betrokken bent, meteen welkom en gezien zult voelen. Waar voortdurend wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing, maar waarbij zeker ook wordt gekeken naar wat er allemaal al wel goed gaat. Inschaling conform de cao PO met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden (zie hieronder) van Innoord. 

  • Al onze leraren in opleiding (lio) worden betaald. 
  • We werken actief met zijinstromers met voortdurende begeleiding en coaching. 
  • We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP). 
  • Met ingang van 2018 hebben we, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, extra betaald Partnerverlof ingevoerd. Zo krijgen onze medewerkers vanaf 2018 vijf dagen partnerverlof (3 dagen extra dus) en in 2019 zelfs twee weken partnerverlof (vijf dagen extra). Voor medewerkers die, vanaf juli 2020, gebruik maken van het aanvullende verlof, wordt het salaris aangevuld tot 100%. 
  • We vergoeden voor alle medewerkers (leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie) extra reiskosten boven de cao-regeling (de subsidie van de gemeente Amsterdam betreft alleen de leerkrachten). 

INFORMATIE SCHOOL

Basisschool De Piramide staat in een multiculturele, kinderrijke buurt in stadsdeel Amsterdam Noord, dichtbij winkelcentrum Buikslotermeerplein. De school is een van de 16 scholen van Innoord. De Piramide is een kleine school met veel aandacht voor de leerlingen. Met onze leerlingen streven wij naar hoge resultaten en dagelijks leerplezier. Elk kind is welkom, we erkennen en respecteren onderlinge culturele verschillen. Dit geldt voor medewerkers, ouders en bezoekers in school. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, van onszelf en van elkaar. Zelfstandig handelen van de leerlingen, in combinatie met eigen verantwoordelijkheidsgevoel, staat voorop. Kinderen kunnen hun talenten breed ontwikkelen. Behalve cognitief ook creatief, motorisch en sociaal. Als sportactieve Jump-In school is er extra aandacht voor sport. Vanaf groep 4 wordt er in de groepen gewerkt met tablets en chromebooks (Snappet). De zaakvakken worden dit schooljaar middels een nieuwe digitale methode thematisch aangeboden door een vakspecialist en sluiten aan bij de 21th Century Skills. Onze leerkrachten besteden ruim aandacht aan sociale vaardigheden. 

INFORMATIE BESTUUR

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst. 

Innoord

Klaprozenweg 75-H

1033 NN Amsterdam Noord

020 – 8201410 

AANVULLENDE INFORMATIE

Heb je belangstelling? Bel even met de school op 020-6365954 en vraag naar Mirjam Bremer of Peter Snijders (directie) voor meer informatie of maak een afspraak voor een eerste kennismaking of rondleiding. Je bent van harte welkom! 

SOLLICITEREN

Een reactie graag zo spoedig mogelijk mailen naar directie.piramide@innoord.nl. De reactietermijn is vanwege de komende vakantieperiode iets langer dan gebruikelijk en loopt tot 18 augustus 2019. Je kunt ook hieronder direct reageren op onze vacature.

Solliciteer direct op deze vacature!


JaNee

OnderbouwMiddenbouwBovenbouw