hamburger

Groepsleerkracht (0,4 – 1 fte) De Krijtmolen

Met ingang van 1 augustus 2019 is er vacature voor een groepsleerkracht op De Krijtmolen. Zowel de groep als de aanstelling zijn in overleg. De minimale aanstelling is 0,4 fte. Het betreft een structurele vacature, dus géén vervanging!

Klik op de volgende link voor een filmpje van onze school:  https://www.youtube.com/watch?v=QO9pG31UndY&t=14s

FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES
De collega die we zoeken:

  • heeft een bevoegdheid voor het primair onderwijs
  • staat open voor veranderingen en heeft een lerende houding
  • heeft een sterk ontwikkeld reflectief vermogen
  • organiseert een veilige, uitdagende en stimulerend leeromgeving waarin kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen
  • houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.

Wij bieden:
Een  fijne school met leuke kinderen en ouders en een open en enthousiast team. Waar je, als je zelf open en betrokken bent, je meteen welkom en gezien zult voelen. Waar voortdurend wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing, maar waarbij zeker ook wordt gekeken naar wat er allemaal al wel goed gaat. Inschaling conform de CAO PO.

INFORMATIE SCHOOL

OBS De Krijtmolen is een openbare school in de Molenwijk met een enthousiast en deskundig team. Wij zijn trots op onze multiculturele samenstelling. Als school van de toekomst spelen we in op de snel veranderende, digitale en internationale samenleving. We willen kinderen opleiden tot een zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers die hun plek weten te vinden in de snel veranderende maatschappij. Om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst zijn kennis, vaardigheden en houding belangrijk.

Op onze school:

  • vormen de basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen/wiskunde) de basis van ons onderwijs;
  • leren we onze kinderen communiceren in de veranderende wereld;
  • ontwikkelen kinderen zich tot zelfbewuste wereldburgers met een onderzoekende houding;
  • werken kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de eigen invloed op geluk.

INFORMATIE BESTUUR

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.

Het openbaar onderwijs in Amsterdam-Noord werd in het verleden bestuurd door het stadsdeel. Het basisonderwijs in het stadsdeel is verzelfstandigd in 2008 en sinds begin 2011 is sprake van een stichting voor openbaar onderwijs met een raad van toezicht. Voorheen was de naam van de stichting openbaar onderwijs noord (SOON). Met ingang van 2 juni 2017 draagt de stichting de naam Innoord. Deze naam past beter bij de dynamiek van de organisatie en het onderwijs in dit deel van de stad.

Innoord is onderdeel van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Ook Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ), Stichting Sirius, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT), Viertaal en Orion zijn lid van dit samenwerkingsverband.

Innoord

Klaprozenweg 75-H

1033 NN  Amsterdam Noord

020 – 8201410

dewerkplekvanjeleven.nl

innoord.nl

facebook

instagram

linkedin

twitter

AANVULLENDE INFORMATIE
Meer informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij de directie van de basisschool, in de persoon van: Natasja Spackler, n.spackler@innoord.nl, 020-6311560.

SOLLICITEREN
Uw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. U kunt uw brief en cv mailen naar n.spackler@innoord.nl  De reactietermijn loopt tot vrijdag 17 juni 2019, 17.00 uur.

Solliciteer direct op deze vacature!


JaNee

OnderbouwMiddenbouwBovenbouw