hamburger

Intern begeleider midden- en bovenbouw (0,6 fte) OBS Twiske

Met ingang van heden hebben wij een vacature voor een intern begeleider midden- en bovenbouw voor 0,6 fte. Het betreft een OOP-functie voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. De mogelijkheid om deze baan met een andere vacature te combineren binnen onze school, is bespreekbaar..

OBS Twiske is een grote, mooie school in Amsterdam Noord (Kadoelen) waar ruim 500 kinderen zijn verdeeld over 21 groepen. 

Werkzaamheden:

 • Het inrichten, plannen en uitvoeren van de zorgstructuur
 • Mede verantwoordelijk zijn en het monitoren van de kwaliteitszorg
 • Het begeleiden en ondersteunen van het team bij de leerlingenzorg
 • Het ondersteunen van processen en personen bij arrangementen en/ of verwijzingen

Eisen:

 • Een afgeronde opleiding intern begeleider
 • Ervaring hebben in de functie als intern begeleider
 • Visie op passend onderwijs en de eigen rol hierin als intern begeleider
 • Vaardigheden in begeleiden en coachen van collega’s
 • Stevig in de schoenen staan, eigenaarschap tonen, duidelijke prioriteiten stellen
 • Constructief samenwerken met leerlingen, ouders en team als vanzelfsprekendheid vinden.

Informatie school 

Openbare Basisschool Twiske vormt samen met 15 andere openbare scholen de Stichting Innoord. OBS Twiske is een buurtschool in Amsterdam-Noord waar kinderen in een veilige omgeving met plezier leren, uitgedaagd worden en zich naar hun competenties zowel cognitief als creatief kunnen ontwikkelen tot autonome en sociaal sterke personen.
We werken met methodes die goed aansluiten bij het handelings- en opbrengstgericht werken. Wij geven hierbij in verschillende aanpakken per vak les en besteden aandacht aan een doorgaande lijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast het cognitieve leren, vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich ook creatief ontwikkelen.
Wij willen dat elk kind de mogelijkheid heeft zijn of haar talent te ontdekken en ontwikkelen. Hoge verwachtingen hebben van elk kind, maakt dat ieder kind zich gewaardeerd weet. Daarnaast is onze school ook een sportactieve school met aandacht voor gezondheid, bewegen en goede voeding.

De waarden die wij belangrijk vinden voor onze leerlingen, gelden ook voor het team. Dit betekent dat wij gebruik maken van de talenten en kennis van de teamleden. Teamleden nemen een deel van de verantwoordelijkheid over de totale schoolontwikkeling en delen dit met de directie. De school werkt met drie bouwen (onder-, midden- en bovenbouw). Binnen elke bouw functioneert een bouwcoördinator. De bouwcoördinatoren vormen samen met de directie het managementteam. 

De afgelopen jaren zijn er daarnaast steeds meer specialisten benoemd. Dit zijn groepsleerkrachten die zich op een bepaald gebied hebben ontwikkeld tot specialist.

Informatie bestuur

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.

Wij bieden:
OBS Twiske is een prettige, veilige, groeiende school met een open en enthousiast team, leuke, zelfstandige, vrolijke kinderen en prettige ouders. Het team is warm en betrokken. Wij werken voortdurend aan onderwijsvernieuwing en hebben oog voor alles wat goed gaat. 

Inschaling vindt plaats conform de cao PO met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden (zie hieronder) van Innoord.

 

 • We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP).
 • Met ingang van 2018 hebben we, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, extra betaald Partnerverlof ingevoerd. Zo krijgen onze medewerkers vanaf 2018 vijf dagen partnerverlof (3 dagen extra dus) en in 2019 zelfs twee weken partnerverlof (vijf dagen extra). Voor medewerkers die, vanaf juli 2020, gebruik maken van het aanvullende verlof, wordt het salaris aangevuld tot 100%.
 • We vergoeden voor alle medewerkers (leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie) extra reiskosten boven de cao-regeling (de subsidie van de gemeente Amsterdam betreft alleen de leerkrachten).

Informatie over de school vind je op www.obstwiske.nl

Arie Wim Kars, directeur (020-6312540) kan je veel vertellen over deze prachtige functie.

Heb je interesse in deze uitdaging, stuur dan je sollicitatiebrief naar Arie Wim Kars, directeur (a.kars@innoord.nl). De sluitingstermijn is 1 oktober 2019. De gesprekken worden snel na deze datum gevoerd.

Solliciteer direct op deze vacature!


JaNee

OnderbouwMiddenbouwBovenbouw