hamburger

Leerkracht groep 3, IKC NoordRijk (0,6 fte)

Met ingang van mei 2020 hebben wij een vacature voor een leerkracht groep 3. Het betreft een vervanging tijdens zwangerschapsverlof van 0,6 fte met uitzicht op verlenging/vaste aanstelling.

FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES
● Je hebt grote affiniteit voor werken met kinderen in de onderbouw.
● Je kan goed in teamverband werken en je staat open voor collegiale consultaties.
● Je kan kritisch naar je eigen handelen kijken.
● Je bent in staat zelfstandig te werken binnen de school afspraken en kaders.
● Je bent een betrokken gesprekspartner voor ouders.
● Je hebt een enthousiaste persoonlijkheid.
● Je neemt je verantwoordelijkheid en werkt graag aan je eigen ontwikkeling.
● Vanzelfsprekend ben je in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs: PABO of academische PABO.
● Je bent bekend met het IGDI model of bereid deze kennis te vergaren.

WAT BIEDEN WIJ
Een fijne, veilige, groeiende school met een open en enthousiast team en echt leuke, zelfstandige, vrolijke kinderen en prettige ouders. Waar je je, als je zelf open en betrokken bent, meteen welkom en gezien zult voelen. Waar voortdurend wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing, maar waarbij zeker ook wordt gekeken naar wat er allemaal al wel goed gaat. Inschaling conform de cao PO met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden (zie hieronder) van Innoord.

● Dienstverband: Het gaat om een tijdelijke benoeming tot de zomervakantie, met bij goed functioneren uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd.
● Een leuke afwisselende baan in een fijne werkomgeving.
● Duidelijke pedagogische en didactische uitgangspunten.
● Inzet van betrokken en actieve ouders.
● Inzet van vakleerkrachten; bewegingsonderwijs en muziek.
● Afhankelijk van ervaring: salarisschaal conform cao PO.
● Een evenwichtig rooster met geclusterde studiedagen die gedegen tijd bieden voor voorbereiding en beoordelingen.
● We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP).
● Met ingang van 2018 hebben we, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, extra betaald Partnerverlof ingevoerd. Zo krijgen onze medewerkers vanaf 2018 vijf dagen partnerverlof (3 dagen extra dus) en in 2019 zelfs twee weken partnerverlof (vijf dagen extra). Voor medewerkers die, vanaf juli 2020, gebruik maken van het aanvullende verlof, wordt het salaris aangevuld tot 100%.
● We vergoeden voor alle medewerkers extra reiskosten boven de cao-regeling.

AANVULLENDE INFORMATIE
Meer informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij de directie van de basisschool, in de persoon van Rik van Veldhuizen via 020-3372192 of directie.noordrijk@innoord.nl.

INFORMATIE SCHOOL
IKC NoordRijk werkt succesvol aan de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum, met een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0-13 jaar. Alle leerkrachten en pedagogische medewerkers werken aan de doorgaande lijn van peuters naar kleuters en een goed pedagogisch klimaat. Denkt u hierbij aan; werken met dezelfde thema’s, overdrachtsgesprekken bij de overgang van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal naar de basisschool, woordenschatontwikkeling via de methode LOGO3000 (doorgaande leerlijn 2-8 jarigen). Bij ons op school is het belang van passend onderwijs geïntegreerd. Wij bieden een passend aanbod voor alle kinderen of zoeken de expertise om kinderen met meer hulpvragen te helpen. Dit gebeurt, in overleg met ouders, zowel onder als na schooltijd. In de praktijk betekent het dat de leerkrachten geschoold worden om elk kind een passend aanbod te bieden.

INFORMATIE BESTUUR
Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst.

Innoord
Klaprozenweg 75-H
1033 NN Amsterdam Noord
020 – 8201410
dewerkplekvanjeleven.nl
innoord.nl
facebook, instagram, linkedin, pinterest, twitter

SOLLICITEREN
Uw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via mailadres: directie.noordrijk@innoord.nl De reactietermijn loopt tot 31 januari 2020.

 

Solliciteer direct op deze vacature!


JaNee

OnderbouwMiddenbouwBovenbouw