hamburger

Leerkracht instroomgroep 1/2 (1 fte) IKC Noordrijk

Met ingang van 1 januari 2020 of zo spoedig mogelijk na die tijd is er een vacature voor een leerkracht onderbouw voor groep 1/2. Dit betreft een instroomgroep. Het betreft een aanstelling van 1.0 fte, de mogelijkheid bestaat om de functie op te splitsen in twee kleinere aanstellingen. In het laatste geval  werk je samen met een collega en stelt je samen het lesplan op. Ook als je binnenkort afstudeert zijn wij op zoek naar jou!

FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES 

De collega die we zoeken:

 • Is bekend met de specifieke eigenschappen van de kleuters en hoe je opbrengstgericht en thematisch vormgeeft in groep 1-2.
 • Heeft grote affiniteit voor werken met het jonge kind.
 • Kan goed in teamverband werken en staat open voor collegiale consultaties.
 • Kan kritisch naar zijn/haar eigen handelen kijken.
 • Is in staat zelfstandig te werken binnen de schoolafspraken en kaders.
 • Is een betrokken gesprekspartner voor ouders.
 • Heeft een enthousiaste persoonlijkheid.
 • Neemt je verantwoordelijkheid en werkt graag aan zijn/haar eigen ontwikkeling.
 • Is vanzelfsprekend in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs: PABO of academische PABO.
 • Is bekend met het IGDI model of bereid deze kennis te vergaren.
 • Is bekend met Kleuterplein 2.0 en/of inzichtelijk onderwijs of bereid hier een opleiding voor te doen.

Wat bieden wij:
Een  fijne, veilige, groeiende school met een open en enthousiast team en echt leuke, zelfstandige, vrolijke kinderen en prettige ouders. Waar je je, als je zelf open en betrokken bent, meteen welkom en gezien zult voelen. Waar voortdurend wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing, maar waarbij zeker ook wordt gekeken naar wat er allemaal al wel goed gaat. Inschaling conform de cao PO met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden (zie hieronder) van Innoord.

 • Dienstverband: Het gaat om een tijdelijke benoeming tot de zomervakantie, met bij goed functioneren uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd.
 • Een leuke afwisselende baan in een fijne werkomgeving.
 • Duidelijke pedagogische en didactische uitgangspunten.
 • Inzet van betrokken en actieve ouders.
 • Inzet van vakleerkrachten; bewegingsonderwijs en muziek.
 • Afhankelijk van ervaring: salarisschaal conform CAO PO.
 • Een evenwichtig rooster met geclusterde studiedagen die gedegen tijd bieden voor voorbereiding en beoordelingen.
 • We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP).
 • Met ingang van 2018 hebben we, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, extra betaald Partnerverlof ingevoerd. Zo krijgen onze medewerkers vanaf 2018 vijf dagen partnerverlof (3 dagen extra dus) en in 2019 zelfs twee weken partnerverlof (vijf dagen extra). Voor medewerkers die, vanaf juli 2020, gebruik maken van het aanvullende verlof, wordt het salaris aangevuld tot 100%.
 • We vergoeden voor alle medewerkers extra reiskosten boven de cao-regeling.

AANVULLENDE INFORMATIE 

Meer informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij de directie van de basisschool, in de persoon van: Rik van Veldhuizen, of Mirjam Puttenaar 020-3372192, directie.noordrijk@innoord.nl.

INFORMATIE SCHOOL 

IKC NoordRijk werkt succesvol aan de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum, met een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Alle leerkrachten en pedagogische medewerkers werken aan de doorgaande lijn van peuters naar kleuters en een goed pedagogisch klimaat. Denkt u hierbij aan; werken met dezelfde thema’s, overdrachtsgesprekken bij de overgang van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal naar de basisschool, woordenschatontwikkeling via de methode LOGO3000 (doorgaande leerlijn 2-8 jarigen).

Bij ons op school is het belang van passend onderwijs geïntegreerd. Wij bieden een passend aanbod voor alle kinderen of zoeken de expertise om kinderen met meer hulpvragen te helpen. Dit gebeurt, in overleg met ouders, zowel onder als na schooltijd. In de praktijk betekent het dat de leerkrachten geschoold worden om elk kind een passend aanbod te bieden.

INFORMATIE BESTUUR

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.

Innoord

Klaprozenweg 75-H

1033 NN  Amsterdam Noord

020 – 8201410

dewerkplekvanjeleven.nl

innoord.nl

facebook

instagram

linkedin

twitter

pinterest

 

SOLLICITEREN 

Uw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via mailadres: directie.noordrijk@innoord.nl  De reactietermijn loopt tot 5 december 2019

 

Solliciteer direct op deze vacature!


JaNee

OnderbouwMiddenbouwBovenbouw