hamburger

Leerkracht groep 8 – Intern Ingevuld!

OBS de Piramide Innoord zoekt, direct na de voorjaarsvakantie, een:

Leerkracht voor groep 8 (0,9 Wtf)

Tijdelijke vacature per 25 februari t/m 20 juni 2019

(Een verlenging bij Innoord behoort tot de mogelijkheden)

INFORMATIE SCHOOL

OBS de Piramide is een kleine basisschool. Een hecht team werkt dagelijks aan goed onderwijs voor alle kinderen. In de ochtend is er aandacht voor rekenen, taal en lezen, met een gedifferentieerde instructie in 3 aanpakken. Wij zijn een gezonde sport actieve Jump-in school. De wereldoriëntatie vakken worden bij ons op school gegeven door een vakleerkracht.

INFORMATIE VACATURE

Er is een tijdelijke vacature voor groep 8. Het gaat om een kleine groep van 15 kinderen. Het betreft een vacature van Wtf. 0,9. De ene week 5 dagen en de andere week 4 dagen (di t/m vrij).

FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES

Op De Piramide werken betrokken leerkrachten die hart hebben voor kinderen in achterstandssituaties. Er voor elkaar zijn, oog hebben voor elkaar, samen het onderwijs vormgeven en elkaar daarbij ondersteunen zijn belangrijke voorwaarden om op deze kleine school te kunnen werken. Expertise op het gebied van het brede taalaanbod (begrijpend lezen, woordenschat en spelling) is van grote meerwaarde voor de school. Rekenonderwijs wordt gegeven met Snappet, digitale vaardigheden zijn gewenst.

AANVULLENDE INFORMATIE

Meer informatie bij de directie, Peter Snijders & Mirjam Bremer, te bereiken op

020-6365954 of per email: directie.piramide@innoord.nl

Voor meer informatie over De Piramide zie www.piramideschool.nl

Voor meer informatie over Innoord zie www.dewerkplekvanjeleven.nl

SOLLICITEREN

Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 januari 2019. Uw sollicitatie (een motivatiebrief en CV), bij voorkeur per email, richten aan: directie.piramide@innoord.nl

Solliciteer direct op deze vacature!


JaNee


OnderbouwMiddenbouwBovenbouw