hamburger

Vakleerkracht bewegingsonderwijs groep 1 t/m 8 De Vier Windstreken (0,9 fte)

Met ingang van 01-08-2020 is er op Openbare Brede School De Vier Windstreken, een vacature voor een leerkracht bewegingsonderwijs voor de gymlessen in groep 1 t/m 8.

Daarnaast:

 • verzorg je de Gym+ lessen
 • verleen je MRT
 • coördineer je de Jump-In activiteiten
 • organiseer je de jaarlijkse sportdagen
 • begeleid je op woensdagmiddag de schoolteams die aan de verschillende sporttoernooien deelnemen

Het betreft een aanstelling voor 0,9 fte.

FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES
De collega die we zoeken:

 • is in het bezit van een diploma vakleerkracht bewegingsonderwijs of ALO-diploma
 • heeft een MRT opleiding afgerond
 • staat open voor veranderingen en heeft een lerende houding
 • heeft een sterk ontwikkeld reflectief vermogen
 • organiseert een veilige, uitdagende, stimulerende beweegomgeving waarin kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen
 • houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.

Wat bieden we jou:
Een  fijne, veilige, buurtschool met een open en enthousiast team en echt leuke, vrolijke kinderen. Waar je je, als je zelf open en betrokken bent, meteen welkom en gezien zult voelen. Waar voortdurend wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing, maar waarbij zeker ook wordt gekeken naar wat er allemaal al wel goed gaat. Inschaling conform de cao PO met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden (zie hieronder) van Innoord.

 • Al onze leraren in opleiding (lio) worden gewoon betaald.  
 • We werken actief met zij-instromers met voortdurende begeleiding en coaching.
 • We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP).
 • Met ingang van 2018 hebben we, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, extra betaald Partnerverlof ingevoerd. Zo krijgen onze medewerkers vanaf 2018 vijf dagen partnerverlof (3 dagen extra dus) en in 2019 zelfs twee weken partnerverlof (vijf dagen extra). Voor medewerkers die, vanaf juli 2020, gebruik maken van het aanvullende verlof, wordt het salaris aangevuld tot 100%.
 • We vergoeden voor alle medewerkers (leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie) extra reiskosten boven de cao-regeling (de subsidie van de gemeente Amsterdam betreft alleen de leerkrachten).

INFORMATIE SCHOOL
De Vier Windstreken is een openbare basisschool gelegen in de wijk Banne-Noord. Elke dag gaan zo’n 320 leerlingen met plezier naar onze school. Deze leerlingen zijn verdeeld over 16 groepen. De gemiddelde groepsgrootte is 20 leerlingen.

De Vier Windstreken is een openbare basisschool, dat wil zeggen voor iedereen toegankelijk zonder onderscheid te maken in maatschappelijke positie, levensbeschouwing en geloof. Aan De Vier Windstreken is een peutercombi van 2–4 jaar en buitenschoolse opvang verbonden. De Vier Windstreken beschikt over een ruim en netjes ingericht gebouw, inclusief een goed geoutilleerde gymzaal en een dubbel speellokaal. In de nabije omgeving van de school kun je gratis parkeren.

De vier pijlers van De Vier Windstreken zijn taalrijk (noord), sportief (oost), gezond (zuid) en digitaal (west).

De Vier Windstreken is een brede school en wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Er wordt veel aandacht besteed aan een positieve werkhouding. De kinderen moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. De Vier Windstreken is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle kinderen met als doel de cognitieve en sociale vaardigheden zodanig te ontwikkelen dat zij kunnen doorstromen naar een passende vorm van het vervolgonderwijs.

Naast de cognitieve en sociale vaardigheden vindt De Vier Windstreken de culturele en sportieve ontwikkeling ook zeer belangrijk. De Vier Windstreken is een sportactieve school en draagt met trots het vignet ‘Gezonde school’ op het gebied van ‘Bewegen, Sport en Voeding’.

Als brede school wil De Vier Windstreken zoveel mogelijk extra expertise in huis halen om kinderen zo optimaal te kunnen helpen. Zo is binnen de school een dependance van logopediepraktijk Oud Noord en een dependance van fysiotherapie Midden Noord gevestigd.

INFORMATIE BESTUUR

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst.

Innoord

Klaprozenweg 75-H

1033 NN  Amsterdam Noord

020 – 8201410

dewerkplekvanjeleven.nl

innoord.nl

facebook

instagram

linkedin

twitter

AANVULLENDE INFORMATIE
Meer informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij de directie van de basisschool, in de persoon van: Ferdinand van Veen (020 – 6313592).

SOLLICITEREN
Uw motivatiebrief en cv stuurt u uiterlijk 1 juni 2020 per mail naar f.vanveen@innoord.nl. Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 15 juni 2020.

Solliciteer direct op deze vacature!


JaNee

OnderbouwMiddenbouwBovenbouw