hamburger

Vakleerkracht bewegingsonderwijs (0,5 fte) IKC Noordrijk

Met ingang van 1 januari 2020 of zo spoedig mogelijk na die tijd is er een vacature voor de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 1 t/m 8. Het betreft een aanstelling van 0.5 fte. Je werkt samen met een collega vakleerkracht en je stelt samen het lesplan op voor de school. 

Ook als je binnenkort afstudeert zijn wij op zoek naar jou.

Daarnaast organiseer je gezamenlijk de sportdag en Koningsspelen en onderhoud je de contacten met de afdeling sport van het stadsdeel voor de naschoolse activiteiten en scholencompetities.

FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES 

De collega die we zoeken:

 • Is in het bezit  van het diploma vakleerkracht bewegingsonderwijs of ALO-diploma.
 • Staat open voor veranderingen en heeft een lerende houding.
 • Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken en staat open voor collegiale consultaties.
 • Kan kritisch naar zijn/haar eigen handelen kijken.
 • Heeft een sterk ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Organiseert een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving waarin kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.
 • Houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.
 • Heeft bij voorkeur affiniteit met en de mogelijkheid om MRT lessen te geven of de interesse om hier een opleiding voor te volgen.

Wij bieden:
Een  fijne, veilige, groeiende school met een open en enthousiast team en echt leuke, zelfstandige, vrolijke kinderen en prettige ouders. Waar je je, als je zelf open en betrokken bent, meteen welkom en gezien zult voelen. Waar voortdurend wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing, maar waarbij zeker ook wordt gekeken naar wat er allemaal al wel goed gaat. Inschaling conform de cao PO met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden (zie hieronder) van Innoord.

 • Dienstverband: Het gaat om een tijdelijke benoeming, met bij goed functioneren uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd.
 • Een leuke afwisselende baan in een fijne werkomgeving.
 • Afhankelijk van ervaring: salarisschaal conform CAO PO.
 • Een moderne en goed gefaciliteerde gymzaal.
 • We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP).
 • Met ingang van 2018 hebben we, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, extra betaald Partnerverlof ingevoerd. Zo krijgen onze medewerkers vanaf 2018 vijf dagen partnerverlof (3 dagen extra dus) en in 2019 zelfs twee weken partnerverlof (vijf dagen extra). Voor medewerkers die, vanaf juli 2020, gebruik maken van het aanvullende verlof, wordt het salaris aangevuld tot 100%.
 • We vergoeden voor alle medewerkers (leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie) extra reiskosten boven de cao-regeling (de subsidie van de gemeente Amsterdam betreft alleen de leerkrachten).

INFORMATIE SCHOOL 

IKC NoordRijk werkt succesvol aan de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum, met een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0-13 jaar. Alle leerkrachten en pedagogische medewerkers werken aan de doorgaande lijn van peuters naar kleuters en een goed pedagogisch klimaat. Denkt u hierbij aan; werken met dezelfde thema’s, overdrachtsgesprekken bij de overgang van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal naar de basisschool, woordenschatontwikkeling via de methode LOGO3000 (doorgaande leerlijn 2-8 jarigen).

Bij ons op school is het belang van passend onderwijs geïntegreerd. Wij bieden een passend aanbod voor alle kinderen of zoeken de expertise om kinderen met meer hulpvragen te helpen. Dit gebeurt, in overleg met ouders, zowel onder als na schooltijd. In de praktijk betekent het dat de leerkrachten geschoold worden om elk kind een passend aanbod te bieden.

Wij zijn in het afsluitende traject van Jump-in waarbij wij in de loop van volgend jaar ons certificaat halen en wij krijgen ondersteuning van ‘de gezonde school’. De vakleerkracht die wij zoeken heeft affiniteit met deze initiatieven en kan een goed voorbeeld geven wat betreft een gezonde levensstijl.

INFORMATIE BESTUUR

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.

Innoord

Klaprozenweg 75-H

1033 NN  Amsterdam Noord

020 – 8201410

dewerkplekvanjeleven.nl

innoord.nl

facebook

instagram

linkedin

twitter

pinterest

AANVULLENDE INFORMATIE 

Meer informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij de directie van de basisschool, in de persoon van: Rik van Veldhuizen, 020-3372192, directie.noordrijk@innoord.nl.

SOLLICITEREN 

Uw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via mailadres: directie.noordrijk@innoord.nl  De reactietermijn loopt tot 5 december 2019

 

Solliciteer direct op deze vacature!


JaNee

OnderbouwMiddenbouwBovenbouw