hamburger

Arbeidsvoorwaarden

De rechten en plichten van het onderwijspersoneel en het onderwijsondersteunend personeel zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst 2016 – 2017 voor het Primair Onderwijs.
U kunt deze  cao PO  hier downloaden.