hamburger

Begeleiding van leerkrachten

Innoord biedt onderwijs van goede kwaliteit. Dit is niet mogelijk zonder goede leerkrachten. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de medewerkers voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaarden. Innoord streeft ernaar dat startende medewerkers zo vlot mogelijk op het gewenste niveau functioneren en dit ook blijven doen.

Om dit te realiseren werkt Innoord met onderwijsconsulenten, zij bieden verschillende vormen van ondersteuning en professionalisering in overleg met de leerkracht en de directie van de school. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Startersbegeleiding: alle startende leerkrachten krijgen gedurende de eerste drie jaar
  van hun loopbaan begeleiding. Dit maakt onderdeel uit van het Innoord
  inductieprogramma voor startende leerkrachten;
 • Een nieuwe baan, een goede start: om nieuwe leerkrachten met meer dan 3 jaar
  onderwijservaring te ondersteunen in hun nieuwe werksituatie, verzorgen de
  onderwijsconsulenten een welkomst-begeleiding;
 • Coachingstrajecten waar de concrete coachingsvraag van de leerkracht centraal
  staat;
 • Verbeteren van de leerkrachtvaardigheden met behulp van beeldbegeleiding;
 • Intervisiebijeenkomsten.

Als je start bij Innoord dan volgt een kennismaking met de consulenten vanzelf!