Kindercampus Mokum

‘Ieder kind is welkom, iedereen hoort erbij’

 

Kom erbij!

Ieder kind is welkom, iedereen hoort erbij. Kindercampus Mokum is het maatschappelijk hart van Elzenhagen Zuid waar verschillende talenten, religies, culturen en talen elkaar ontmoeten en verrijken. Samen vormen we een open community waarin ouders, medewerkers en kinderen samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. We werken vanuit één pedagogische visie en aanpak, partners in de wijk zijn actief betrokken en met ouders gaan we een didactisch partnerschap aan. Onze kracht zit in samen.

 

Onderwijs en opvang onder één dak

Eén vertrouwde plek voor onderwijs en opvang. Voor ouders is het praktisch, want er is één aanspreekpunt en één locatie. Voor kinderen betekent het dat ze zich snel thuis voelen. Jonge kinderen maken makkelijker de overstap naar de kleuterunits en voor oudere kinderen wordt de dag niet nodeloos onderbroken. Onderwijs en opvang lopen in elkaar over. Dit komt hun algehele ontwikkeling ten goede. En dát is precies de reden waarom Kindercampus Mokum voor dit concept gekozen heeft.

 

Lekker in je vel en optimaal presteren

Bij ons staat de ontwikkeling van het kind centraal in alles wat we doen. Daarom bieden we structuur en uitdaging gedurende de dag. We geven een stevige basis mee op het gebied van taal, lezen en rekenen omdat deze vakken de kern van het onderwijs vormen. Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich eigenaar voelen van hun eigen werk, daardoor komen ze beter tot presteren. Als ze lekker in hun vel zitten, zich gezien en gekend voelen, komt ons onderwijs het beste tot zijn recht. We doen recht aan verschillen tussen kinderen, we investeren in voorsprong.

 

Leren voor de toekomst

De jaren op de basisschool zijn belangrijke jaren voor een kind om te groeien en ontwikkelen. Op Kindercampus Mokum geven we kinderen de ruimte om te oefenen met vaardigheden, reflectie en houdingen die ze in de toekomst nodig kunnen hebben. Wereldburgerschap is een belangrijk thema: we geven kinderen mee dat je mensen, dingen en gebeurtenissen van verschillende kanten kunt bekijken. Kinderen werken samen in units. Zo werken we aan hun toekomst.

 

Kindercampus Mokum

J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam

020-2250034
admin.kcm@innoord.nl

kindercampusmokum.nl