hamburger

Wij willen investeren in voorsprong van elke leerling

Voor ouders

Waarom Innoord

Innoord is verantwoordelijk voor het basisonderwijs aan ruim vierduizend leerlingen, verspreid over zestien basisscholen in Amsterdam-Noord. Hierdoor neemt de stichting een belangrijke maatschappelijke positie in Amsterdam-Noord in. De stichting streeft ernaar dat de scholen een bindende rol in de buurt spelen. Het is voor de stichting belangrijk dat de leerlingen kansrijk opgroeien en de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen. In onze scholen voelen zowel leerlingen als ouders zich welkom. Het onderwijs dat onze scholen bieden is van uitstekende kwaliteit. Onze leerkrachten oefenen hun beroep enthousiast en professioneel uit.

Klachten en geschillen

Het kan voorkomen dat u vragen hebt of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op de school van uw kind. In dat geval kunt u dat het beste eerst bespreken met de leerkracht van uw kind. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u vervolgens de directie van de school benaderen. Wanneer u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht kunt, of wanneer de school de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Innoord.

Stedelijk Toelatingsbeleid

Als uw kind 4 jaar is, mag hij of zij naar de basisschool. In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen aan te melden en in te schrijven. Deze regels gelden voor kinderen die vanaf 1 juli 2011 zijn geboren. Het Stedelijk Toelatingsbeleid zorgt voor een transparante, eerlijke en gelijktijdige plaatsing van kinderen. Meer informatie over de aanmeld- en toelatingsprocedure vindt u op de website  www.amsterdam.nl/naardebasisschool.

Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Lees meer over passend onderwijs en hoe het bij Innoord is geregeld.