hamburger

De Klimop

De Klimop is een openbare basisschool gelegen in de Van der Pekbuurt. Zo’n 170 leerlingen gaan dagelijks naar de Klimop. Er werken 20 leerkrachten.

Karakter van de school

We vinden het op De Klimop belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, er veel leren en dat er veel aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist goed in zijn. De school richt zich op de toekomst: nieuwe media (iPads, digiborden en touchscreens) spelen een belangrijke rol in de ondersteuning bij het lesprogramma.

Kinderen kunnen in veel opzichten verschillen. Talenten kunnen uiteenlopen, de moedertaal kan verschillend zijn en ook leert niet elk kind op dezelfde manier. Wij willen met elk kind bereiken wat mogelijk is. Daarom wil de Klimop kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Zij moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te leven. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur en geloof.

De maatschappij stelt hoge eisen. De leerlingen zullen later als volwassenen tot ver in de 21ste eeuw maatschappelijk actief zijn. In de basisschool wordt hiervoor het fundament gelegd. Landelijk zijn voor het basisonderwijs de kerndoelen vastgesteld. Wij streven ernaar de nodige kennis en vaardigheden aan te leren in een veilige, ordelijke omgeving, waar de leerlingen zich goed kunnen concentreren op spel en werk. De Klimop kent daartoe een duidelijke structuur die de leerlingen steeds herkenning en houvast biedt. De school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle kinderen.

Op de Klimop besteden we met ingang van dit schooljaar extra aandacht aan:

• De invoering passend onderwijs door middel van handelings- en opbrengstgericht werken, HGOW;
• De invoering van Hallo Muziek, een nieuwe leerlijn muziek voor groep 1 t/m 8;
• De invoering van De Vreedzame School;
• Het werken met iPads;
• De invoering van Engels vanaf groep 5;
• Gezond gedrag: in samenwerking met Jump-in hebben we duidelijke richtlijnen voor eten, drinken en bewegen op school.

Inschrijven

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure, klik hier. U kunt ook contact opnemen met de school.