hamburger

IJplein

De IJpleinschool is een openbare basisschool gelegen op een prachtige locatie aan het IJ. Ruim 200 leerlingen gaan dagelijks naar de IJpleinschool. Er werken 26 personeelsleden.

Karakter van de school

Onze missie is: ‘Teamwork aan het IJ, je doet het samen!’.

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling en sociale vaardigheden van de kinderen, omdat een goede beheersing van de taal en sociaal vaardig zijn de kinderen verder helpt in hun brede ontwikkeling . Om dit goed te kunnen ondersteunen werken we in alle clusters met Kaleidoscopische elementen en besteden we ook veel aandacht aan creatieve vakken zoals beeldende vorming, theaterlessen en muziek. De IJpleinschool heeft een vakdocent voor beeldende vorming en voor bewegingsonderwijs. Daarnaast wordt tijdens en na schooltijd veel aan sportieve activiteiten deelgenomen.

Op de IJpleinschool wordt de leerstof gedifferentieerd aangeboden. De kinderen werken op hun eigen niveau en tempo. Voor leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging zijn er
mogelijkheden tot verdieping of het uitvoeren van aparte projecten. We hechten veel belang aan de contacten met de ouders/verzorgers en hebben daarom drie keer per jaar gesprekken met de ouders over de voortgang van hun kind op het gebied van de leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Om de leerlingen goed te kunnen volgen worden op de IJpleinschool zowel de leerprestaties als de sociaal-emotionele ontwikkeling structureel vastgelegd in leerlingvolgsystemen.

Het pedagogisch klimaat is een vast aandachtspunt op de IJpleinschool. Elke week wordt in de klassen structureel aandacht besteed aan sociale thema’s. Er is een goede zorgstructuur aanwezig. De IJpleinschool is een Brede school. In onze school kunnen ouders en leerkrachten deskundig advies krijgen van een orthopedagoog, een logopediste, en een ouder-kindadviseur.

Inschrijven

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure, klik hier. U kunt ook contact opnemen met de school. Ook voor meer informatie over de voorschool en de naschoolse opvang kunt u terecht bij de school.