hamburger

De Buikslotermeer

De Buikslotermeerschool en kinderopvangorganisatie TintelTuin werken samen om een Integraal Kindcentrum te ontwikkelen: IKC Buikslotermeer.

Karakter van de school

De Buikslotermeerschool is een wijkgerichte school, waar ieder kind onderwijs kan volgen dat bij hem of haar past. Wij leggen de nadruk op de basisvaardigheden, waarbij wij hoge verwachtingen hebben van al onze leerlingen. Om een veilige leer- / leefomgeving te creëren hebben wij een geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang.

Inschrijven

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure, klik hier. U kunt ook contact opnemen met de school.