hamburger

IKC Zeven Zeeën

IKC Zeven Zeeën is een Daltonschool in ontwikkeling, gelegen in de wijk de Banne. Zo’n 250 leerlingen gaan dagelijks naar IKC Zeven Zeeën. Er werken 22 leerkrachten.

Karakter van de school

Op IKC Zeven Zeeën bieden we de leerlingen kennis en vaardigheden vanuit een veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontwikkelen opdat ze goed voorbereid zijn op een plek in de maatschappij. Ons onderwijsaanbod is gebaseerd op de Daltonprincipes: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken.

De basis van ons handelen is gericht op het creëren van een pedagogisch klimaat waarin de sociale en emotionele veiligheid van het kind gewaarborgd wordt. In de dagelijkse activiteiten loopt als een rode draad het ontwikkelen van waardebesef en respect.

Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. Daarom houden wij de ontwikkeling van ieder kind goed in de gaten en sluiten wij aan bij het niveau van het kind. Het betreft hier niet alleen verschillen in cognitieve vaardigheden, maar ook verschillen in talenten, belangstelling, werkhouding en creativiteit. Wij zijn een Brede School hetgeen betekent dat leerlingen na schooltijd gebruik kunnen maken van verschillende activiteiten op het gebied van sport, techniek, dans, muziek en drama.

Vrijheid betekent voor ons, een kind ruimte bieden om zelf keuzes te maken. De leerkracht legt een deel van de verantwoordelijkheid voor het leren bij het kind. Essentieel hierbij is feedback geven aan en het begeleiden van het kind.

De ouderkamer biedt veel mogelijkheden tot goede contacten tussen ouders en school. Ouders spelen voor ons een belangrijke rol.

Inschrijven

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure, klik hier. U kunt ook contact opnemen met de school.