hamburger

Montessorischool Boven ‘t IJ

De 11e Montessorischool Boven ’t IJ  is een openbare basisschool gelegen in de wijk Nieuwendam. De tweede locatie is gelegen in de Bloemenbuurt. Zo’n 660 leerlingen gaan dagelijks naar Boven ’t IJ.

Karakter van de school

Montessorischool Boven ’t IJ is een openbare basisschool voor montessorionderwijs. De school heeft twee locaties. Het gebouw op Kampina 5 telt 15 groepen, op de Azaleastraat verblijven 12 groepen. De schoolgebouwen liggen beide in een rustige straat. De school wordt bezocht door zo’n 660 kinderen waarvan 300 op de Azaleastraat en 360 op Kampina. De schoolbevolking is een doorsnede van de bevolking van Amsterdam-Noord. De school heeft een team van ongeveer 60 leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.

Wij werken vanuit de pedagogiek en didactiek die Maria Montessori ontwikkelde. De werkwijze heeft wel wat veranderingen ondergaan. We werken  met twee of drie leerjaren in een groep en naast het Montessorimateriaal wordt er ook met andere hulpmiddelen en methodes gewerkt. De basis van het onderwijs blijft respect voor elkaar en de opvoeding tot zelfstandigheid.

Kinderen die extra zorg nodig hebben worden begeleid door de intern begeleider en krijgen eventueel extra ondersteuning binnen of buiten de klas. De school werkt met een modern leerlingvolgsysteem. Er worden drie keer per jaar toetsen afgenomen om de ontwikkeling van alle kinderen te volgen en daar waar nodig extra aandacht te geven.

Inschrijven

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure, klik hier. U kunt ook contact opnemen met de school.