hamburger

Piramide

De Piramide is een openbare basisschool gelegen in de wijk Nieuwendam. Zo’n 135 leerlingen gaan dagelijks naar de Piramide. Er werken ruim 15 medewerkers.

Karakter van de school

De Piramide is een multiculturele school met ongeveer 135 leerlingen. We zien diversiteit als bron van inspiratie. In school werkt de directie samen met een team van veelal jonge leerkrachten aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van onze kinderen. Door de inzet van Meervoudige Intelligenties (MI) en moderne ICT- middelen (I-pads en touchscreens) is de kwaliteit van onderwijs hoog. Leerlingen zijn in staat zelfstandig te werken en leerkrachten bieden onderwijs op maat. Een goed verzorgde leeromgeving maakt dat de kinderen zin hebben om te leren.

We zijn trots op de zorg die we aan kinderen besteden. Lessen worden in de grote groep aangeboden en de verwerking vindt op niveau plaats. Specifieke handelingsplannen worden altijd met de ouders besproken. We gaan ervan uit dat ouders samen met de school willen werken aan de ontwikkeling van hun kinderen. Net als de ouders hebben wij ook hoge verwachtingen van de leerlingen. Ouders en leerkrachten zien wij als voorbeeld voor de kinderen.

Cultuureducatie vinden we een belangrijke aanvulling op het lesprogramma voor onze leerlingen. Voorleeswedstrijden, museumbezoeken, muziek- en theaterlessen gegeven door echte professionals uit de verschillende disciplines zorgen voor succeservaringen. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze kinderen voldoende zelfvertrouwen opdoen om later goed in de maatschappij te kunnen functioneren.

De Piramide is een sport-actieve school. Bewegingsonderwijs vullen wij onder andere in met promotielessen door diverse sportverenigingen. Ouders mogen altijd kijken naar die lessen. Voor kinderen die moeite hebben met lekker bewegen is er de mogelijkheid speciale lessen te krijgen in kleine groepen onder leiding van een kinderfysiotherapeut. Op woensdagmiddag zijn we in de sporthal te vinden om bekers te winnen in toernooien. Na school zijn er sportclubs voor alle leeftijden in de gymzaal.

Aan de groepen 7 en 8 worden wekelijks een dagdeel door IMC Basis beroepsoriënterende lessen aangeboden. Deze interessante lessen worden gegeven door gastdocenten uit zeer verschillende vakgebieden (waaronder journalistiek, wetenschap, robotica, kunst, ondernemerschap, et cetera).

Inschrijven

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure, klik hier. U kunt ook contact opnemen met de school.