hamburger

Daltonschool de Poolster

Daltonschool de Poolster is een openbare basisschool van gemiddelde grootte gelegen in de wijk Tuindorp Oostzaan. De school staat midden in de wijk en maakt deel uit van de Vreedzame Wijk. Zo’n 220 leerlingen gaan dagelijks naar Daltonschool de Poolster. Er werken 15 leerkrachten.

Karakter van de school

Daltonschool de Poolster hecht veel waarde aan onderwijs op maat, samenwerken  en talentontwikkeling. De school heeft  als visie ‘Ieder kind is een ster op De Poolster’. Daltonschool de Poolster biedt haar leerlingen een breed aanbod. Naast de gangbare leervakken zoals rekenen, taal en wereldoriëntatie , bieden de wij de leerlingen de mogelijkheid om zich ook op andere vakgebieden te ontwikkelen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: technieklessen, excellentie onderwijs met onder andere Spaanse lessen en lessen recht en maatschappij, muziekonderwijs in de vorm van deelname aan het Leerorkest en sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van Vreedzame Schoollessen.

Daltonschool de Poolster investeert in digitaal onderwijs. Vanaf de kleuterbouw t/m groep 4 werken alle leerlingen met een eigen portfolio op het gebied van rekenen met behulp van chromebooks. Dit zal verder worden uitgebreid naar de overige groepen.

Wij bieden onze leerlingen de mogelijkheid om naast de vaststaande leerdoelen, hun eigen leerdoelen te bepalen. De leerkracht krijgt hierin steeds meer een coachende rol. Deze rol is conform de Daltonvisie. Onze leerlingen worden gestimuleerd zo zelfstandig mogelijk te werken en het nemen van initiatieven door leerlingen wordt aangemoedigd. Daarnaast stimuleren wij onze leerlingen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerwerk en leermotivatie, waarbij wij gebruik maken van samenwerkend leren.
Tot slot maakt ook creatieve vorming een belangrijk onderdeel uit van ons onderwijsaanbod.
Naast onze leerlijn muziek, hebben ook beeldende vorming, podiumkunsten en cultureel erfgoed onze aandacht.
De vorderingen van onze leerlingen zijn voor ouders te volgen via het ouderportaal van ParnasSys. Op deze manier willen wij samen met ouders vorm geven aan de ontwikkelingen van leerlingen/kinderen.

Inschrijven

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure, klik hier. U kunt ook contact opnemen met de school.