hamburger

SBO Universum

Universum is een speciale basisschool gelegen in de wijk Nieuwendam. Zo’n 137 leerlingen gaan dagelijks naar Universum. Er werken 33 medewerkers.

Karakter van de school

Universum is een speciale school voor basisonderwijs. Bij onze kinderen is er sprake van leer-en/of gedragsproblemen. De kinderen krijgen dezelfde vakken als op een andere basisschool. Wereldoriëntatie is op onze school verweven met het totale taalaanbod, waarbij de woordenschatuitbreiding een belangrijke rol speelt. Om beter aan te sluiten bij de talenten van onze leerlingen is besloten om de lessen rondom de taalthema’s uit te werken vanuit verschillende intelligenties.

Elk kind heeft zijn sterke kanten, die benut worden om de betrokkenheid bij het leren te vergroten. De groepen bestaan uit niet meer dan 15 leerlingen. De leerkracht kan daardoor de begeleiding goed afstemmen op de onderwijsbehoeften van elke leerling.

De kinderen krijgen twee keer per week gymles van een gymleerkracht, die ook de buitenschoolse sportactiviteiten begeleidt. Verder vinden er verschillende activiteiten plaats zoals (meerdaagse) schoolreisjes, schoolzwemmen, schooltuinen, theaterbezoek en activiteiten die te maken hebben met thema’s die in de klas behandeld worden.

Op Universum is een heldere zorgstructuur waarbij de intern begeleiders en een zorg-coördinator een ondersteunende functie hebben. Verder werken er op school logopedisten, een senso-motorische trainster, een schoolpsycholoog en een dyslexiespecialist.

Inschrijven

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure, kunt u het best contact opnemen met de school.