hamburger

Vier Windstreken

De Vier Windstreken is een openbare basisschool gelegen in de wijk Banne-Noord. Elke dag gaan zo’n 374 leerlingen naar de Vier Windstreken. Er werken 36 leerkrachten en overig personeel.

Karakter van de school

De Vier Windstreken is een openbare basisschool, dat wil zeggen voor iedereen toegankelijk zonder onderscheid te maken in maatschappelijke positie, levensbeschouwing en geloof.  Aan De Vier Windstreken is een Voorschool voor peuters van 2½ – 4 jaar verbonden. De Vier Windstreken beschikt over een modern en volledig ingericht gebouw, inclusief computerlokaal met 25 computers.

De Vier Windstreken neemt zoveel mogelijk kennis van de verschillende opvattingen in de samenleving, maar schijft geen keuze voor. Wel wordt binnen De Vier Windstreken een aantal waarden, normen en gedragsregels gehanteerd. Van iedereen die op De Vier Windsteken zit en werkt, wordt verlangd dat deze normen, waarden en gedragsregels gerespecteerd worden.

De Vier Windstreken is een  brede school en wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Er wordt veel aandacht besteed aan een positieve werkhouding van de kinderen. De kinderen moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. De Vier Windstreken is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle kinderen met als doel de cognitieve en sociale vaardigheden zodanig te ontwikkelen dat zij kunnen doorstromen naar een passende vorm van het vervolgonderwijs.

Naast de cognitieve en sociale vaardigheden vindt De Vier Windstreken de culturele en sportieve ontwikkeling ook zeer belangrijk. De Vier Windstreken heeft een cultuurbeleidsplan en is een sport-actieve school.

De Vier Windstreken wil als brede school zoveel mogelijk extra expertise in huis halen om kinderen zo optimaal te kunnen helpen. Op dit moment heeft de school een logopediste, een kinderfysiotherapeute en een combinatiefunctionaris sport onder dak.

Inschrijven

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure, klik hier. U kunt ook contact opnemen met de school.