hamburger

Weidevogel

De Weidevogel is een openbare basisschool gelegen in Ransdorp (Landelijk Noord). Zo’n 214 leerlingen gaan dagelijks naar de Weidevogel. Er werken 14 mensen op de Weidevogel.

Karakter van de school

De Weidevogel is de school in Landelijk Noord. De school is ontstaan door een aantal fusies. In de jaren 90 zijn de Christelijke school en de Openbare school gefuseerd. De Weidevogel werkt met het leerstofjaarklassensysteem, dat wil zeggen dat leerlingen uit hetzelfde leerjaar bij elkaar in de klas zitten. Op de Weidevogel is het Handelings Gericht Werken ingevoerd. Dit betekent dat er binnen de klas in drie subgroepen gewerkt wordt. Bij technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen wordt volgens HGW gewerkt. De samenstelling van de subgroepen verschilt per vak.

Op de Weidevogel wordt gewerkt rondom thema’s. Twee keer per jaar komt er een schoolbreed thema aan de orde. Drie keer per jaar wordt er in de groepen rondom een thema dat bij de groep past gewerkt. Tijdens het werken met thema’s komen de zaakvakken, techniek, handvaardigheid en burgerschapskunde aan de orde.

Iedere groep doet zeker ieder jaar mee met culturele activiteiten zoals muzieklessen, museumbezoek, danslessen. Iedere zes weken is er een open podium, voor en door de kinderen.

Kinderen die extra zorg behoeven worden binnen de school opgevangen zolang dat verantwoord is. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft wordt deze in de klas door de leerkracht geboden.
Op de Weidevogel is een leerlingenraad actief. De, gekozen, leden van de leerlingenraad komen zelf met initiatieven en denken mee over schoolzaken zoals de aanschaf van een nieuwe methode of de schoonmaak van de toiletten.

Wij hechten veel waarde aan samenwerking met de ouders. Uiteraard verwachten wij de ouders bij de rapportgesprekken, maar ouders zijn ook altijd welkom om mee te helpen op school. bijvoorbeeld bij het School Breed Lezen, uitstapjes, de schooltuinen en het zwemmen.

Praktisch alle kinderen blijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag over. De leerkracht luncht met de kinderen. Vervolgens kunnen de kinderen buiten  spelen of knutselen in de Beke. Toezicht wordt gehouden door professionals uit de kinderopvang  en jeugdzorg.

Inschrijven

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure, klik hier. U kunt ook contact opnemen met de school.