Intern begeleider/zorgcoördinator (0,8fte)

Wij zijn per direct op zoek naar een intern begeleider/zorgcoördinator (0,8fte).

Het gaat om een tijdelijke functie i.v.m. zwangerschapsvervanging, maar met uitzicht op vast dienstverband.

 

ONZE SCHOOL

De IJdoornschool is een openbare, vreedzame, gezonde en duurzame basisschool in de wijk  Nieuwendam in Amsterdam Noord. Hier werken we samen met alle betrokkenen aan de toekomst van  onze leerlingen. We staan voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij de talenten en persoonlijke  ontwikkeling van onze leerlingen optimaal tot ontwikkeling komen. Hiermee kunnen onze leerlingen  vanuit eigenaarschap in een veranderende maatschappij functioneren als een zelfstandig, betrokken en creatief wereldburger.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school, KinderRijk.

 

WAAR WIJ NAARTOE WILLEN

Op De IJdoornschool vinden wij het van belang om ons continu te blijven ontwikkelen. De komende  jaren blijven wij ons richten op het neerzetten en uitbouwen van een goede basiskwaliteit. We besteden  hierbij vooral aandacht aan de vakgebieden taal (incl. lezen) en rekenen.

Ook zijn we in 2019 gestart met de inzet op een veranderstrategie om kansengelijkheid voor kinderen  te vergroten in de vorm van de (invulling van een) Amsterdamse Familieschool. We willen hiermee een  brede ontwikkelomgeving voor kinderen stimuleren, waarbij er intensief wordt samengewerkt met  ouders en met maatschappelijke partners binnen de domeinen armoede, jeugd, zorg, sport en de wijk.  Meer betrokkenheid en afstemming tussen de leefwerelden school, thuis en omgeving kunnen een  groot verschil maken voor de ontwikkeling van het kind.

 

WIJ ZOEKEN

Onze intern begeleider…

  • is verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie
  • heeft ruime ervaring in het onderwijs
  • heeft visie op passend onderwijs en de rol van de intern begeleider hierin
  • staat stevig in haar schoenen, toont eigenaarschap en kan prioriteiten stellen
  • kan goed communiceren met leerlingen, ouders, leerkrachten en externen
  • heeft flexibiliteit als grondhouding
  • heeft een IB-opleiding afgerond of de bereidheid deze te volgen
  • is ICT-vaardig en bekend met ParnasSys en ELK
  • heeft kennis van en ervaring met het coachen op team en individueel niveau.

 

WIJ BIEDEN

Inschaling conform de cao PO met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden (zie hieronder) van Innoord.
Al onze leraren in opleiding (lio) worden gewoon betaald.
We werken actief met zij-instromers met voortdurende begeleiding en coaching.
We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP).
Extra betaald Partnerverlof.
We vergoeden voor alle medewerkers (leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie) extra reiskosten boven de cao-regeling (de subsidie van de gemeente Amsterdam betreft alleen de leerkrachten).

 

INFORMATIE BESTUUR

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst.

Innoord

Klaprozenweg 75-H

1033 NN  Amsterdam Noord

020 – 8201410

dewerkplekvanjeleven.nl

innoord.nl

facebook

instagram

linkedin

twitter

 

INTERESSE?

Meer informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij de directie, Mirjam Bremer via directie.ijdoornschool@innoord.nl

 

SOLLICITEREN
Uw sollicitatie, inclusief cv, ontvangen wij graag via onderstaand formulier.

 

Click or drag a file to this area to upload.