Vakleerkracht bewegingsonderwijs groep 3-8 (1fte) OBS Twiske

Kom jij onze zwangere gymleerkracht vervangen?

 

Met ingang van 25-9-2020 zijn wij op zoek naar een enthousiaste, deskundige vakleerkracht bewegingsonderwijs voor groep 3-8 (fte 1,0) die vijf dagen wil werken op openbare basisschool Twiske: de leukste dorpsschool in de grote stad: Amsterdam. (de vervanging kan ook in deeltijd ingevuld worden)

OBS Twiske is een leuke, groeiende openbare basisschool in de wijk Kadoelen in Amsterdam Noord. Ons enthousiaste, open en deskundige team geeft elke dag les aan ruim 500 kinderen. Onze kinderen zijn leuk, zelfstandig en uitermate vrolijk. Daarnaast werken we samen met prettige ouders.

De school is volop in ontwikkeling. Onderwijsvernieuwing staat altijd centraal. Wij werken elke dag aan de kwaliteit van het onderwijs. Alles wat goed gaat vormt de basis voor iedere verandering.

Je geeft bewegingsonderwijs in onze eigen gymzaal aan 15 groepen. Op woensdag ben je beschikbaar voor naschoolse sporttoernooien.

 

FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES
De collega die we zoeken:

is in het bezit van een diploma vakleerkracht bewegingsonderwijs of ALO-diploma
heeft een sportieve uitstraling
organiseert uitdagende activiteiten voor onze kinderen
staat open voor veranderingen en heeft een lerende houding
heeft een sterk ontwikkeld reflectief vermogen
organiseert een veilige, uitdagende, stimulerende beweegomgeving waarin kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen
houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.
staat open voor veranderingen en heeft een lerende houding
heeft een sterk ontwikkeld reflectief vermogen

 

INFORMATIE SCHOOL
Openbare basisschool Twiske vormt samen met 15 andere openbare scholen de Stichting Innoord. OBS Twiske is een buurtschool in Amsterdam Noord waar kinderen in een veilige omgeving met plezier leren, uitgedaagd worden en zich naar hun competenties zowel cognitief als creatief kunnen ontwikkelen tot autonome en sociaal sterke personen. Wij zijn een Vreedzame School.
Wij werken met de methode Kleuterplein die goed aansluit bij het handelings- en opbrengstgericht werken. We geven hierbij in verschillende aanpakken per vak les en besteden aandacht aan een doorgaande lijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast het cognitieve leren, vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich ook creatief ontwikkelen.
Wij willen dat elk kind de mogelijkheid heeft zijn of haar talent te ontdekken en ontwikkelen. Hoge verwachtingen hebben van elk kind, maakt dat ieder kind zich gewaardeerd voelt. Daarnaast is onze school ook een sportactieve school met aandacht voor gezondheid, bewegen en goede voeding.

De waarden die wij belangrijk vinden voor onze leerlingen, gelden ook voor het team. Dit betekent dat wij gebruik maken van de talenten en kennis van de teamleden. Teamleden nemen een deel van de verantwoordelijkheid van de schoolontwikkeling over en delen dit met de directie.

De school werkt met drie bouwen (onder-, midden- en bovenbouw). Binnen elke bouw functioneert een bouwcoördinator. De bouwcoördinatoren vormen samen met de directie het managementteam. In onze school werken twee intern begeleiders. De afgelopen jaren zijn er daarnaast steeds meer specialisten benoemd. Dit zijn groepsleerkrachten die zich op een bepaald gebied hebben ontwikkeld tot specialist.

 

INFORMATIE BESTUUR

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.

Innoord

Klaprozenweg 75-H

1033 NN  Amsterdam Noord

020 – 8201410

dewerkplekvanjeleven.nl

innoord.nl

facebook

instagram

linkedin

twitter

 

AANVULLENDE INFORMATIE
Meer informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij de directie van de basisschool, in de persoon van: Arie Wim Kars (directeur) 020-6312540 of a.kars@innoord.nl

 

SOLLICITEREN
Uw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via het formulier onderaan deze pagina.

 

Het bestand mag niet groter zijn dan 10MB. Alleen DOC en PDF bestanden.