Veelgestelde vragen over de voorgenomen fusie tussen Dalton IKC Zeven Zeeën en De Vier Windstreken

Tijdens de voorlichting aan medewerkers en ouders in maart en april 2023 zijn veel vragen gesteld over de voorgenomen fusie, die we in dit document beantwoorden.

 

De vragen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

A. Proces van de fusie

B. Leerlingendaling bij Dalton IKC Zeven Zeeën

C. Toekomst bij de fusieschool

 

Vragen fusie DZZ en VWS juni 2023