Iedereen aan boord

terug naar innoord.nl
Koersnotitie
2024 - 2028

Dit zijn wij

Wij bieden openbaar onderwijs in Amsterdam-Noord. Bij ons is iedereen welkom. Kwaliteit van onderwijs staat bij ons voorop. Dit doen we samen, met lef en gericht op groei.

 

Hier staan we voor

Wij hebben impact als toekomstmakers. We strijden voor kansengelijkheid. Vanuit hoge verwachtingen investeren we in de voorsprong van kinderen en van onze medewerkers.

 

Dit is onze bestemming

Onze scholen worden inclusieve kindcentra voor onderwijs en ontwikkeling voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

 

Zo komen we daar

Kijk snel verder langs welke bakens wij koersen.

 

Inclusief

Iedereen is welkom, iedereen mag er zijn. 

 

Innoord is openbaar. Bij ons is iedereen welkom en mag iedereen er zijn. Onze kindcentra zijn een afspiegeling van de veelzijdige buitenwereld.

 

Superdiversiteit en kansengelijkheid zijn begrippen waarvan je de betekenis ervaart in de kindcentra. Zo overbruggen we maatschappelijke verschillen. Dit doen we samen, met lef en gericht op de groei van onze toekomstmakers.

In ontwikkeling

We zijn een lerende organisatie waarin iedereen van en met elkaar leert.

 

We investeren in de voorsprong van onze kinderen en medewerkers. Binnen onze inclusieve, integrale kindcentra geven we vorm aan betekenisvol onderwijs en doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. We geven ieder kind een stevige en brede basis mee op het gebied van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Waar mogelijk zoeken we verbinding met het voortgezet onderwijs om de doorgaande ontwikkelingslijnen nog verder uit te bouwen. We moedigen kinderen aan te ontdekken wie ze zijn en eruit te halen wat erin zit.

 

We geven vorm aan duurzaam werkgeverschap met aandacht voor werkplezier, diversiteit, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Innoord faciliteert. Zo leiden onze schoolopleiders nieuwe collega’s op. Huisacademie De Voorsprong draagt bij aan de scholing en ontwikkeling van medewerkers. Het Expertisecentrum ondersteunt medewerkers en kinderen bij het vormgeven van inclusief onderwijs en ondersteunt leerteams. Onze toekomstmakers wisselen goede
praktijken uit en inspireren elkaar.

In de wereld

Onze wereldburgers maken samen de toekomst

 

De kinderen van Amsterdam-Noord groeien op in een wereld die internationaal en superdivers is. Bij Innoord leren kinderen de wereld, elkaar en zichzelf kennen vanuit positieve leerervaringen.

We stimuleren nieuwsgierigheid, verwondering en het creatief en kritisch denkvermogen van kinderen. We   benaderen hen vanuit hoge verwachtingen en vanuit het principe van de groeimindset. Kinderen worden uitgedaagd om dingen uit te proberen en hun kwaliteiten te ontdekken. Fouten maken mag.

Bij Innoord kennen we onze impact op de omgeving. We zetten ons in om daar een duurzame bijdrage aan te leveren en werken aan een schone, veilige en prettige leef- en leeromgeving.

In verbinding

We leggen loopplanken uit naar elkaar en naar de omgeving. 

 

We gaan door met muren breken en leggen loopplanken uit naar de buitenwereld. We benutten de rijkdom van Amsterdam-Noord en de wijde omgeving als lesmateriaal. We kennen de professionele expertise van lokale partners en ouders en werken met hen samen.

Techniek, technologie en sociale media verkleinen de afstand tussen school, de omgeving en thuis. We leren onze kinderen om goed om te gaan met de mogelijkheden en uitdagingen hiervan. In onze kindcentra worden kinderen ook digitaal geletterd en mediawijs.

 

We communiceren transparant naar binnen en naar buiten.

In orde

We nemen verantwoordelijkheid en zorgen voor een stevige basis.

 

De kwaliteit van het onderwijs staat voorop en is op iedere school in orde. We stellen concrete doelen en maken duidelijke afspraken. We kijken integraal. We nemen tijd om terug te blikken, te evalueren en te analyseren. We werken doelgericht en planmatig. Vanuit deze basis is er ruimte voor groei.

Integrale inclusieve kindcentra

Onze scholen worden inclusieve kindcentra voor onderwijs en ontwikkeling voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Onderwijs

Wij hebben de ambitie om een wezenlijk verschil te maken voor de toekomst van onze leerlingen, de kinderen van Amsterdam-Noord. We investeren in de voorsprong van onze kinderen en medewerkers. Binnen onze inclusieve, integrale kindcentra geven we vorm aan betekenisvol onderwijs en doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. We geven ieder kind een stevige en brede basis mee op het gebied van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. We moedigen kinderen aan te ontdekken wie ze zijn en eruit te halen wat erin zit.

 

De kinderen van Amsterdam-Noord groeien op in een wereld die internationaal en superdivers is. Onze kindcentra zijn een afspiegeling van die veelzijdige buitenwereld. Bij Innoord leren kinderen de wereld, elkaar en zichzelf kennen vanuit positieve leerervaringen. We stimuleren nieuwsgierigheid, verwondering en het creatief en kritisch denkvermogen van kinderen. Medewerkers benaderen hen vanuit hoge verwachtingen en vanuit het principe van de groeimindset. Kinderen worden uitgedaagd om dingen uit te proberen en hun kwaliteiten te ontdekken. Fouten maken mag.

 

Ieder kindcentrum heeft een eigen visie op onderwijs en ontwikkeling en werkt aan bovenstaande op een manier die past bij de eigen visie, de omgeving en de populatie en de huidige ontwikkeling.

 

In alle kindcentra wordt handelingsgericht gewerkt. In het schoolondersteuningsprofiel van de kindcentra staat beschreven hoe vorm gegeven wordt ondersteuning en begeleiding, en wat de mogelijkheden zijn voor extra-ondersteuning. We streven naar inclusie en werken aan het uitbreiden van de handelingsmogelijkheden van de kindcentra. Het expertisecentrum van Innoord ondersteunt de kindcentra hierbij.

 

Strijden voor kansengelijkheid

Onze wereldburgers maken samen de toekomst. De kinderen van Amsterdam-Noord groeien op in een wereld die internationaal en superdivers is. In de wijk zijn grote verschillen in de startpositie van gezinnen en kinderen. Bij Innoord investeren in de voorsprong van onze kinderen en medewerkers. Superdiversiteit en kansengelijkheid zijn begrippen waarvan je de betekenis ervaart in de kindcentra. Het onderwijs is er op gericht om de kinderen de kennis en de vaardigheden te bieden die zij nodig hebben om samen de toekomst te kunnen maken. We werken vanuit hoge verwachtingen en dragen eraan bij dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen om hun kwaliteiten te leren kennen en het beste uit zichzelf te halen. We werken daarin samen met ouders en met maatschappelijke organisaties. Zo overbruggen we waar mogelijk de maatschappelijke verschillen.

Burgerschap

Bij ons is iedereen welkom en mag iedereen er kan iedereen zich veilig en geaccepteerd voelen, ongeacht de verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap en/of seksuele gerichtheid.

 

Onze wereldburgers maken samen de toekomst. De kinderen van Amsterdam-Noord groeien op in een wereld die internationaal en superdivers is. Onze kindcentra zijn een afspiegeling van die veelzijdige buitenwereld. Bij Innoord leren kinderen de wereld, elkaar en zichzelf kennen vanuit positieve leerervaringen en vanuit de basiswaarden van onze democratische samenleving en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens.

 

Onze kindcentra besteden systematisch aandacht aan (actief) burgerschap (en sociale cohesie). Op deze manier geven zij de kinderen de kennis en de burgerschapsvaardigheden mee die zij nodig hebben om een duurzame bijdrage te leveren aan een schone, veilige en prettige leef- en leeromgeving en aan een mooie toekomst.

Techniek, technologie en mediawijsheid

Techniek, technologie en sociale media verkleinen de afstand tussen school, de omgeving en thuis. We leren onze kinderen om goed om te gaan met de mogelijkheden en uitdagingen hiervan. In onze kindcentra worden kinderen ook digitaal geletterd en mediawijs.

Koersnotitie 2024 - 2028
illustratie