Anouk Brüning

‘Collectiebeheer is een hele puzzel, maar daar houd ik juist van’

 

De ondersteuner van vandaag is Anouk Brüning (43), bibliotheekcoördinator op Montessori Boven ‘t IJ locaties Azalea 1 en Azalea 2.

 

‘Toen mijn oudste zoon hier op school kwam, was het nog een klein en beginnend schooltje. Vandaar dat de ouderbetrokkenheid toen extra groot was. Ook ik hielp meteen met van alles. En nu mijn jongste zoon in groep zeven zit, doe ik dat nog steeds. De laatste paar jaren neem ik de coördinatie van de bibliotheek op me. Dat betekent de collectie en het budget beheren, de biebdienstroosters bijhouden, meehelpen bij de voorbereidingen op de kinderboekenweek en natuurlijk zelf af en toe een bibliotheekdienst draaien.’

 

‘Gemiddeld ben ik hier een dagdeel per week zoet mee. Ik vind het belangrijk dat de boeken die ik inkoop bij Montessorionderwijs passen. En ook dat de collecties op beide lokaties elkaar aanvullen in plaats van overlappen, want ooit wordt het weer één grote collectie als de school naar een nieuw gebouw verhuist. Een hele puzzel, maar daar houd ik juist van. Het mooie is dat we in de bibliotheek op Azalea 2 samenwerken met de Sint-Rosaschool. Dat brengt de twee scholen dichter bij elkaar. En wat daar extra goed is: de uitleen wordt gerund door achtstegroepers. Zij hebben zelf de regels opgesteld. Toen was duidelijk te merken dat ze het heel belangrijk vinden dat het uitlenen goed verloopt en er gedegen over nadenken.’

 

‘Ik heb me opgegeven als bibliotheekcoördinator omdat ik zelf veel van lezen houd en het belangrijk vind dat kinderen met veel plezier lezen. Gelukkig leest bijna elke leerling hier op school graag, de boekenkasten zijn altijd half leeg. Ze komen ook vaak met verzoekjes. Aan mij de schone taak ze het juiste boek aan te raden. Op dit moment wordt de bibliotheek bekostigd uit de ouderbijdrage, maar het zou beter zijn als een groter budget vanuit de school voor dit soort faciliteiten vrijgemaakt wordt. Dat komt de kwaliteit ten goede. Want ons werk overstijgt vrijwilligerswerk en schoolbibliotheken zijn gebaat bij consistentie, ook als de betrokken ouders stoppen omdat hun kind naar de middelbare school gaat.’