Expertisecentrum

Het Expertisecentrum Innoord ondersteunt de 16 reguliere basisscholen van Innoord. Vanuit het Expertisecentrum wordt extra ondersteuning gegeven aan individuele leerlingen, leerkrachten of het team. De scholen kunnen individuele of groepsarrangementen aanvragen, die te vinden zijn op de website.

 

In ons Expertisecentrum worden gespecialiseerde medewerkers zoals orthopedagogen, psychologen of leerkrachten met een specialisme ingezet. Er is een duidelijke route en er wordt binnen enkele weken ondersteuning ingezet. Naast extra ondersteuning is het ook mogelijk om consultatie aan te vragen, kunnen leerlingen trainingen (faalangst, executieve functies, rots en water) volgen. Ook worden er workshops voor leerkrachten aangeboden. Er vindt veel uitwisseling van kennis plaats tussen de scholen en het expertisecentrum.

 

Grotere projecten zoals Doelab, Leerlab, Taallab en de Impulsklas worden op stichtingsniveau aangeboden.