Arbeidsvoorwaarden

De rechten en plichten van schoolleiders, het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst 2018 – 2019 voor het Primair Onderwijs.

Download cao PO