Arbeidsvoorwaarden

De rechten en plichten van schoolleiders, het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsvoorwaarden 2023 – 2024 voor het Primair Onderwijs, de meest recente salaristabellen in een aanvullend document.

 

CAO Primair onderwijs 2023-2024

 

2023-2024 salaristabellen primair onderwijs