Arbeidsvoorwaarden

De rechten en plichten van schoolleiders, het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst 2022 – 2023 voor het Primair Onderwijs, de meest recente salaristabellen in een aanvullend document.

 

CAO PO 2022-2023

 

2023 salaristabellen primair onderwijs