OBS IJdoornschool

Leren voor nu en later.

 

De IJdoornschool is een openbare basisschool vlakbij het Waterlandplein. Onze school is het middelpunt van de buurt. Er zitten ruim 300 kinderen op de IJdoornschool. Ons prachtige nieuwe schoolgebouw is in 2017 opgeleverd.

 

Ons motto is: “leren voor nu en later”… een goede samenwerking tussen team, ouders en kinderen vinden we daarvoor erg belangrijk; we hebben elkaar nodig om samen te werken aan de toekomst van onze leerlingen.

 

Onze leerlingen krijgen volop de ruimte om binnen hun eigen talenten en mogelijkheden op te groeien. Het bijbrengen van de basisvaardigheden taal (spreken, luisteren, lezen, schrijven) en rekenen vinden wij zeer belangrijk. In alle groepen wordt goed les gegeven met de nieuwste methodes waarbij er digitale ondersteuning is op het digibord.

 

We verliezen echter de andere vakken niet uit het oog. Naast de methodes volgen we wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) en we doen mee met muziek-, toneel- en dansprojecten. Op school is een uitgebreide schoolbibliotheek. We werken met het concept adaptief onderwijs. Dit is ons referentiekader voor het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten.

 

De IJdoornschool is een Vreedzame School. Onze leerlingen leren aardig te zijn voor anderen. Conflicten worden op een vreedzame manier opgelost. Wij trainen mediatoren die kleine conflicten zelf proberen op te lossen tussen kinderen. Zo proberen we de leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij en goed burgerschap.

 

Daarnaast vinden wij bewegen en gezond eten erg belangrijk. We hebben inmiddels het predicaat “gezonde en sportieve school” gekregen.

 

Alkmaarstraat 14
1024 TT Amsterdam
020 6363914
info@ijdoornschool.nl
www.ijdoornschool.nl