Raad van toezicht

 

Het intern toezicht op het bestuur van Innoord wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De Raad ziet toe op de wijze van besturen en vervult daarbij drie verschillende rollen.

 

  • Ten eerste ziet zij toe op de strategie, de kwaliteit van onderwijs en de financiële positie van de stichting en haar scholen en de risico’s die hiermee samenhangen.
  • Ten tweede is de Raad werkgever van de bestuurder en voert zij in die rol functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder.
  • En ten derde is de Raad klankbord voor de bestuurder.

 

De Raad vergadert vijf maal per jaar met de bestuurder, daarnaast bezoekt zij regelmatig de scholen van de stichting en overlegt zij twee maal per jaar met de GMR. Om de besluitvorming binnen de Raad te ondersteunen heeft de Raad een drietal commissies ingericht. Dit betreft de commissies financiën en bedrijfsvoering, governance en bestuurszaken en onderwijs en kwaliteit.

 

 

 

Mevrouw drs. P.E. van Beveren

Mevrouw P.E. van Beveren, lid van de Raad en tevens voorzitter van de commissie onderwijs en kwaliteit. Zij is sinds 2017 verbonden aan de Hogeschool Utrecht als programmaleider. Daarvoor bekleedde zij diverse managementfuncties in het hoger onderwijs. Hiernaast is zij lid van de Peerreview Commissie Samen Opleiden en Professionaliseren van het Ministerie OCW, lid van de agendacommissie van het Landelijk Netwerk Huisacademies PO-, VO-raad en voorzitter van verschillende thema- en werkgroepen bij de Vereniging Lerarenopleiders Nederland en Vereniging Hogescholen. Mevrouw Van Beveren is namens de GMR in de raad benoemd.

 

De heer D. Ousji MSc

De heer D. Ousji MSc in binnen de Raad van toezicht lid van de commissie financiën en bedrijfsvoering. Daarnaast werkt hij als manager financiën en bedrijfsvoering bij woningbouwvereniging De Sleutel in Leiden. Hij behaalde zijn Master of Science in Controlling aan Nyenrode Business Universiteit.

 

Mevrouw W. Tjalsma

Mevrouw W. Tjalsma is binnen de Raad van toezicht lid van de commissie onderwijs en kwaliteit. Ze heeft ruime ervaring in het onderwijs, zowel in een bestuurlijke als in een toezichthoudende rol. Momenteel werkt zij als bovenschools manager primair onderwijs in Volendam.

 

De heer U. van Veen

De heer U. van Veen is binnen de Raad van Toezicht lid van de Commissie Financiën en Bedrijfsvoering. Daarnaast was hij, na als organisatieadviseur actief te zijn geweest, directeur-bestuurder bij Leestalent, één van de grote aanbieders van dyslexiezorg voor kinderen. Hij heeft bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Verder is hij binnen de Raad van Toezicht van Samenwerkingsverband Driegang lid van de remuneratie- en auditcommissie. Ook is hij lid van de Beleidsadviescommissie van het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie).

 

 

Mevrouw A. de Visch Eybergen

Mevrouw A. de Visch Eybergen is voorzitter en lid van de Commissie Governance en Bestuurszaken. Zij heeft ruime ervaring in leidinggevende en bestuurlijke functies in het onderwijs. Zij heeft tevens ervaring in de diverse sectoren van het onderwijs (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo). Momenteel is ze lid van het College van Bestuur van Achterhoek VO.

 

Zoals in de statuten van de stichting is beschreven, vervullen de leden van de Raad van Toezicht hun taak als lid onafhankelijk van de stichting.