De Taalschool

De Taalschool is gevestigd in een karakteristiek oud schoolgebouw. Er zijn vijf nieuwkomersklassen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

Onze nieuwkomersklassen zijn bedoeld voor kinderen die uit een ander land komen, de Nederlandse taal nog niet machtig zijn en waarschijnlijk voor langere tijd in Nederland blijven. Deze kinderen worden op een reguliere basisschool (stamschool) aangemeld maar mogen eerst naar een nieuwkomersklas op de Taalschool komen om Nederlands te leren. Kleuters die nieuw in Nederland zijn gaan doorgaans meteen naar een reguliere basisschool. De meeste leerlingen van de nieuwkomersklassen verblijven hier een jaar waarna ze naar de reguliere stamschool teruggaan. De eerste beginselen van de Nederlandse taal worden dan beheerst. Gemiddeld duurt het vier jaar voordat deze leerlingen zich volledig hebben aangepast. Op de reguliere basisschool zullen zij zich dus op hun eigen leerlijn doorontwikkelen. Als het nodig is kan een leerling die de nieuwkomersklas verlaat op de reguliere basisschool nog extra ondersteuning krijgen van het Expertisecentrum van Innoord.

Aanmelden

Expertisecentrum

Interview met een medewerker

 

Contact

Mussenstraat 26
1021 CS Amsterdam
020 6361792
info.taalschool@innoord.nl

www.taalschool.innoord.nl