SBO Universum

Op SBO Universum is ruimte om te leren.

 

Universum is een speciale basisschool in de wijk Nieuwendam. Wij vinden het belangrijk om van maatschappelijke betekenis te zijn. Daarbij staan ontwikkeling, creativiteit, betrokkenheid en zelfvertrouwen bij ons hoog in het vaandel.

 

Bij leerlingen van SBO Universum is er sprake van leer-en/of gedragsproblemen. Naast vakken zoals taal en rekenen besteden wij ook aandacht aan praktijk- en cultuuronderwijs. Burgerschapsonderwijs daagt leerlingen uit om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwerelden en de wereld daarbuiten. Het team leert kinderen om zelfredzaam en van betekenis in de maatschappij te zijn.

 

Elk kind heeft zijn sterke kanten, die benut worden om betrokkenheid bij het leren te vergroten. Voor ieder kind is een eigen plan om zijn of haar talent te ontwikkelen. De groepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen. De leerkracht kan daardoor begeleiding goed afstemmen op de onderwijsbehoeften van elke leerling. Het schoolteam volgt onze leerlingen en begeleidt hen zodat zij klaar zijn om de grote oversteek te maken naar het voortgezet onderwijs.

 

De kinderen krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht. Na schooltijd worden regelmatig (sportieve) activiteiten aangeboden. Verder vinden er verschillende activiteiten plaats zoals schoolreisjes, schoolzwemmen en schooltuinen. En activiteiten die te maken hebben met thema’s die in de klas behandeld worden.

 

Op SBO Universum is een heldere zorgstructuur waarbij de intern begeleider en zorgcoördinator een ondersteunende functie hebben. Verder werken er op school een logopedist, een senso-motorische trainer en een orthopedagoog. SBO Universum werkt nauw samen met het Ouder- en Kindteam Amsterdam en de gespecialiseerde jeugdzorgorganisaties.

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de school. De zorgcoördinator is beschikbaar voor een kennismakingsgesprek en een uitgebreide intake. Op SBO Universum is een toelaatbaarheidsverklaring nodig om ingeschreven te kunnen worden.

 

Th. Weeversweg 4
1025 AW Amsterdam
020 6361539
info@sbo-universum.nl
www.sbo-universum.nl