Waarom Innoord

‘Innoord streeft ernaar dat de scholen een bindende rol in de buurt spelen’

 

Innoord is verantwoordelijk voor het basisonderwijs aan ruim vierduizend leerlingen, verspreid over zestien basisscholen in Amsterdam Noord. Hierdoor neemt de stichting een belangrijke maatschappelijke positie in Amsterdam Noord in. De stichting streeft ernaar dat de scholen een bindende rol in de buurt spelen.

 

Het is voor de stichting belangrijk dat de leerlingen kansrijk opgroeien en de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen. In onze scholen voelen zowel leerlingen als ouders zich welkom. Het onderwijs dat onze scholen bieden is van uitstekende kwaliteit. Onze leerkrachten oefenen hun beroep enthousiast en professioneel uit.