Stedelijk toelatingsbeleid

Als uw kind 4 jaar is, mag hij of zij naar de basisschool. In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen aan te melden en in te schrijven. Deze regels gelden voor kinderen die vanaf 1 juli 2011 zijn geboren. Het Stedelijk Toelatingsbeleid zorgt voor een transparante, eerlijke en gelijktijdige plaatsing van kinderen. Meer informatie over de aanmeld- en toelatingsprocedure vindt u op de website www.amsterdam.nl/naardebasisschool.