Reglementen

Statuten Innoord
Innoord is een stichting voor openbaar primair onderwijs. In de statuten zijn de grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan de stichting vervat.

Download

 

Bestuursreglement
Dit Bestuursreglement is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord. Dit reglement legt de nadere uitwerking van de samenstelling, de taken en bevoegdheden en de taakverdeling en werkwijze van het Bestuur vast.

Download

 

Managementstatuut
Dit managementstatuut beschrijft de verhouding tussen de bestuurder en de directies van de scholen van de stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord (handelsnaam Innoord).

Download

 

Code goed bestuur in het primair onderwijs
Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. De in 2010 op principes gebaseerde Code Goed Bestuur in het primair onderwijs geeft schoolbesturen een leidraad bij het realiseren van goed bestuur. In deze Code Goed Bestuur hebben de leden van de PO-Raad vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur.

Download

 

Raad van Toezicht
Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord. Dit reglement legt de nadere uitwerking van de samenstelling, de taken en bevoegdheden en de taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht vast.

Download

 

Klokkenluidersregeling Innoord
In het geval dat u het vermoeden van een misstand wil melden of als u meer informatie over de procedure wil dan kunt u contact opnemen met vertrouwenspersoon integriteit mevrouw Bianca Vlaar van ABC onderwijsadviseurs. Zij is te bereiken via bvlaar@hetabc.nl of via 06-31631609.

 

Download

 

Algemene inkoopvoorwaarden

Download

 

Integriteitscode Innoord

Download