hamburger

We moeten de toekomst voorbereiden op onze kinderen

Over ons

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.

Het openbaar onderwijs in Amsterdam Noord werd in het verleden bestuurd door het stadsdeel. Het basisonderwijs in het stadsdeel is verzelfstandigd in 2008 en sinds begin 2011 is sprake van een stichting voor openbaar onderwijs met een raad van toezicht. Voorheen was de naam van de stichting openbaar onderwijs noord (SOON). Met ingang van 2 juni 2017 draagt de stichting de naam Innoord. Deze naam past beter bij de dynamiek van de organisatie en het onderwijs in dit deel van de stad.

 Innoord is onderdeel van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Ook Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ), Stichting Sirius, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT), Viertaal en Orion zijn lid van dit samenwerkingsverband.

Medewerkers stafbureau

Alle medewerkers zijn bereikbaar via telefoonnummer 020 8201410 of per mail via info@innoord.nl

Expertisecentrum Innoord

Het Expertisecentrum Innoord ondersteunt de 16 reguliere basisscholen van Innoord. Vanuit het Expertisecentrum wordt extra ondersteuning gegeven aan individuele leerlingen, leerkrachten of het team. De scholen kunnen individuele of groepsarrangementen aanvragen, die te vinden zijn op de website. 

Koersnotitie

Vanaf 1 januari 2019 begint de nieuwe planperiode waarin schoolbesturen hun ambities voor vier jaar gaan formuleren. Ter voorbereiding daarop hebben we een missie en visie geformuleerd. In dat proces hebben we er ook voor gekozen onze naam te veranderen in Innoord. Dit hebben we verwerkt in de koersnotitie. Het document bestaat uit een uitwerking van de missie en de visie, de ambities voor de volgende planperiode en de agenda voor de komende twee jaar.

Jaarverslagen

Bekijk hier onze jaarverslagen van de afgelopen drie jaar.

Raad van Toezicht

Het intern toezicht op het bestuur van Innoord wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De Raad ziet toe op de wijze van besturen en vervult daarbij drie verschillende rollen. Ten eerste ziet zij toe op de strategie, de kwaliteit van onderwijs en de financiële positie van de stichting en haar scholen en de risico’s die hiermee samenhangen. Ten tweede is de Raad werkgever van de bestuurder en voert zij in die rol functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder. En ten derde is de Raad klankbord voor de bestuurder.

Nieuws

Innoord is verantwoordelijk voor het basisonderwijs aan ruim vierduizend leerlingen, verspreid over zestien basisscholen in Amsterdam-Noord. Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen kunt u de nieuwsberichten volgen.