Onze scholen

Innoord is stevig verankerd in Amsterdam-Noord. Meer dan 4000 leerlingen gaan naar 17 scholen. We zijn trots op ons gebied en op onze scholen. De dynamiek en diversiteit van het gebied laten we doorklinken in onze missie.

 

Wij willen een toekomst voor onze kinderen waarin mensen een verbondenheid met elkaar voelen en samen in staat zijn kleine en grote uitdagingen aan te gaan. Wij zien het als onze missie daar een positieve bijdrage aan te leveren.

Montessori Kindcentrum OostzanerwerfOBS TwiskeDaltonschool De PoolsterIKC NoordRijkOBS De Vier WindstrekenDaltonschool IKC Zeven ZeeënMontessori Boven ’t IJMontessorischool AzaleaIKC De BuikslotermeerIKC OverhoeksOBS BlijhavenDe TaalschoolOBS IJpleinKindercampus MokumSBO UniversumOBS IJdoornschoolOBS De Weidevogel

Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf

De school van de toekomst   Aan de rand van de Molenwijk, midden in het groen, ligt Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf, de school van de toekomst. Dagelijks gaan 190 leerlingen hier naar school en spelen op het natuurschoolplein. Wij begeleiden leerlingen bij hun ontwikkeling waarbij we rekening houden met verschillen en behoeften. Uiteindelijk leiden wij de leerlingen op voor banen waarvan we nu nog geen idee hebben wat deze zullen zijn. Dus leren we leerlingen digitale geletterdheid, kritisch nadenken, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en omgeving. Vanuit een veilig en positief klimaat geven wij ze een stevige basis …

LEES MEER

OBS Twiske

De leukste dorpsschool in de grote stad.   OBS Twiske is een openbare basisschool in de wijk Kadoelen in Amsterdam Noord. Wij worden ook wel omschreven als de leukste dorpsschool in de grote stad. Dagelijks gaan hier meer dan 500 leerlingen naar school, wij groeien door tot 600 leerlingen. Het team bestaat uit 46 personeelsleden.   OBS Twiske is een school met verschillende achtergronden: een mooie afspiegeling van de maatschappij. Onze school is de afgelopen jaren uitgebreid met nieuwe lokalen. Wij zijn een grote school, maar door de speelse indeling voelt dit niet zo. In school hebben wij een …

LEES MEER

Daltonschool De Poolster

Op De Poolster is ieder kind een ster, heeft elk kind een eigen kompas en kan iedereen stralen.   Onze school heet daltonschool De Poolster; een naam die verwijst naar een hele heldere ster aan de hemel. Als je op een heldere maanloze nacht, naar de hemel kijkt, dan zal je zien dat de poolster een onderdeel is van de “poolwachters”. Een aantal reuzensterren die net zo groot zijn als de poolster. Het allerliefst schijnen de poolwachters licht op de andere duizenden sterren die om ons heel bewegen. Aan de kleine ontdekkingsreizigers die oceanen proberen over te steken. En …

LEES MEER

IKC NoordRijk

Visie en missie Het Integraal Kindcentrum Noordrijk is een gemeenschap waarin school en kinderopvang Tinteltuin in hetzelfde gebouw samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.  We stellen het kind centraal, met al zijn of haar talenten en werken aan een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.   IKC NoordRijk is een stimulerende plek waarin iedereen zichzelf ontdekt en waarin we samen groeien. Iedereen telt mee en hoort erbij. Vertrouwen en betrokkenheid in een plezierige omgeving leveren een positieve bijdrage aan de manier waarop wij met elkaar omgaan. Iedereen is gelijk, maar niemand is hetzelfde.   De …

LEES MEER

OBS De Vier Windstreken

De vier pijlers van De Vier Windstreken zijn taalrijk (noord), sportief (oost), gezond (zuid) en digitaal (west).   De Vier Windstreken is gelegen in de wijk Banne-Noord. Elke dag gaan zo’n 320 leerlingen naar De Vier Windstreken. Deze leerlingen zijn verdeeld over 16 groepen. De gemiddelde groepsgrootte is 20 leerlingen.   De Vier Windstreken is een openbare basisschool, dat wil zeggen voor iedereen toegankelijk zonder onderscheid te maken in maatschappelijke positie, levensbeschouwing en geloof. Aan De Vier Windstreken is een peutercombi van 2-4 jaar en buitenschoolse opvang verbonden. De Vier Windstreken beschikt over een ruim en net ingericht gebouw, …

LEES MEER

Daltonschool IKC Zeven Zeeën

Avontuur, nieuwsgierig zijn, de wil om te ontdekken en te leren, verantwoordelijkheid dragen, samenwerken, doorzetten en reflecteren.   Onze school heet Daltonschool IKC Zeven Zeeën; een naam die verwijst naar alle zeeën en oceanen van de wereld. Iemand die ‘de zeven zeeën bevaren heeft’, is overal geweest of heeft veel (levens)ervaring. De oceaanvaarders die deze zeeën verkenden, waren echte ontdekkingsreizigers die onbevreesd het avontuur aangingen. Zij waren nieuwsgierige reizigers met een open geest die de wereld anders durfden te bekijken, en die de nieuwe dingen met een kinderlijk enthousiasme in zich opnamen. Ze ontdekten, leerden, ervoeren en gaven hun …

LEES MEER

Montessori Boven ’t IJ

Montessori   Onze school is een montessorischool. Op een montessorischool staat de individuele ontwikkeling van ieder kind centraal. Ieder kind leert en ontwikkelt zich in eigen tempo en op eigen wijze. Als school kijken we voortdurend hoe we die ontwikkeling zo optimaal mogelijk kunnen laten verlopen. Maria Montessori (1870-1952) is de grondlegger van dit type onderwijs. Montessorionderwijs bestaat dus al langere tijd maar is actueler dan ooit. Kinderen leren bewuste keuzes te maken, zelfregulatie, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen en zorg te dragen voor jezelf, de ander en je omgeving.   De voorbereide omgeving Montessori stelde dat kinderen …

LEES MEER

Montessorischool Azalea

We streven voortdurend naar de optimale ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau.   De Montessorischool Azalea is een openbare basisschool, bestaand uit twee vestigingen. Op Azaleastraat 21 is Azalea I gevestigd en Azalea II aan de Varenweg 6.   Montessorischool Azalea een grote openbare basisschool voor montessorionderwijs. De school wordt bezocht door zo’n 410 kinderen waarvan 250 op Azalea I en 160 op Azalea II. De schoolbevolking is een doorsnede van de bevolking van Amsterdam Noord. De school heeft een fijn team van ongeveer 40 leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.   Als montessorischool streven we voortdurend naar de …

LEES MEER

IKC De Buikslotermeer

Onze leerlingen voelen zich thuis op IKC De Buikslotermeer.   IKC De Buikslotermeer is een openbare school van ca. 230 leerlingen. Een multiculturele, gezellige school, midden in de wijk. Er wordt extra veel aandacht besteed aan taal, muziek en sociale vaardigheden. Om een veilige leer- en leefomgeving te creëren, hebben wij een geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang. De school werkt hierin samen met TintelTuin en overblijfouders. Het team van het gehele integrale kindcentrum werkt prettig samen en staat voor kwaliteit. Met z’n allen werken we aan kansengelijkheid, ouderbetrokkenheid en plezier in leren/spelen.   Op IKC De Buikslotermeer word …

LEES MEER

IKC Overhoeks

Overhoeks verbreedt je horizon.   Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen dan bij ons terecht in ons nieuwe gebouw in de wijk Overhoeks. Dit betekent dat we ook kinderopvang voor 0-4-jarigen en buitenschoolse opvang voor alle groepen bieden.   Onze missie is de leerlingen op de toekomst voorbereiden. We zijn een centrum dat ruimte geeft voor ieder talent. Want ieder kind heeft een talent en elk talent is even belangrijk.   Als school verstaan we de kunst om het talent van iedere leerling te vinden en tot bloei te laten komen. De leerlingen krijgen optimaal de kans hun …

LEES MEER

OBS Blijhaven

‘We streven naar een gemengde school waar we kinderen leren kansen te benutten’   Wij geloven in onderwijs waarin kinderen met plezier en vanuit intrinsieke motivatie leren. Elk kind, ongeacht verschillen, krijgt bij ons op school de kans zich breed te ontwikkelen, samen met anderen.   Op Blijhaven – zorgen we voor een veilige plek om te leren – staat de brede persoonsontwikkeling van leerlingen centraal – leren kinderen over de wereld en over zichzelf – leren kinderen door te onderzoeken en te ervaren – leren kinderen hun eigen rol te nemen in de klas, school en de buurt …

LEES MEER

De Taalschool

De Taalschool is gevestigd in een karakteristiek oud schoolgebouw. Er zijn vijf nieuwkomersklassen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Onze nieuwkomersklassen zijn bedoeld voor kinderen die uit een ander land komen, de Nederlandse taal nog niet machtig zijn en waarschijnlijk voor langere tijd in Nederland blijven. Deze kinderen worden op een reguliere basisschool (stamschool) aangemeld maar mogen eerst naar een nieuwkomersklas op de Taalschool komen om Nederlands te leren. Kleuters die nieuw in Nederland zijn gaan doorgaans meteen naar een reguliere basisschool. De meeste leerlingen van de nieuwkomersklassen verblijven hier een jaar waarna ze naar de …

LEES MEER

OBS IJplein

Samen leren en talentontwikkeling aan het IJ, zorgt voor een goede toekomst voor jou en mij.   OBS IJplein is een openbare basisschool op een prachtige locatie direct aan het IJ. Ruim 150 leerlingen en 25 personeelsleden en stagiaires gaan dagelijks naar OBS IJplein.   Onze kernwaarden zijn: openheid, gelijkwaardigheid, veiligheid en verantwoordelijkheid.   Op onze school wordt veel aandacht besteed aan een veilige sfeer en een positieve leeromgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen dan het beste uit zichzelf halen. We hebben een divers en gemotiveerd team. Divers op de OBS IJplein wil zeggen dat we jonge en …

LEES MEER

Kindercampus Mokum

‘Ieder kind is welkom, iedereen hoort erbij’   Kom erbij! Ieder kind is welkom, iedereen hoort erbij. Kindercampus Mokum is het maatschappelijk hart van Elzenhagen Zuid waar verschillende talenten, religies, culturen en talen elkaar ontmoeten en verrijken. Samen vormen we een open community waarin ouders, medewerkers en kinderen samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. We werken vanuit één pedagogische visie en aanpak, partners in de wijk zijn actief betrokken en met ouders gaan we een didactisch partnerschap aan. Onze kracht zit in samen.   Onderwijs en opvang onder één dak Eén vertrouwde plek voor onderwijs en opvang. Voor …

LEES MEER

SBO Universum

Op SBO Universum is ruimte om te leren.   Universum is een speciale basisschool in de wijk Nieuwendam. Wij vinden het belangrijk om van maatschappelijke betekenis te zijn. Daarbij staan ontwikkeling, creativiteit, betrokkenheid en zelfvertrouwen bij ons hoog in het vaandel.   Bij leerlingen van SBO Universum is er sprake van leer-en/of gedragsproblemen. Naast vakken zoals taal en rekenen besteden wij ook aandacht aan praktijk- en cultuuronderwijs. Burgerschapsonderwijs daagt leerlingen uit om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwerelden en de wereld daarbuiten. Het team leert kinderen om zelfredzaam en van betekenis in de maatschappij te zijn.   Elk …

LEES MEER

OBS IJdoornschool

Leren voor nu en later.   De IJdoornschool is een openbare basisschool vlakbij het Waterlandplein. Onze school is het middelpunt van de buurt. Er zitten ruim 300 kinderen op de IJdoornschool. Ons prachtige nieuwe schoolgebouw is in 2017 opgeleverd.   Ons motto is: “leren voor nu en later”… een goede samenwerking tussen team, ouders en kinderen vinden we daarvoor erg belangrijk; we hebben elkaar nodig om samen te werken aan de toekomst van onze leerlingen.   Onze leerlingen krijgen volop de ruimte om binnen hun eigen talenten en mogelijkheden op te groeien. Het bijbrengen van de basisvaardigheden taal (spreken, …

LEES MEER

OBS De Weidevogel

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien op zijn of haar eigen niveau.   Op OBS De Weidevogel proberen we een goed evenwicht te vinden tussen het verwerven van kennis (cognitieve ontwikkeling), het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling (sociaal emotionele ontwikkeling) en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken vormen een basis voor het volgen van de lessen van andere vakgebieden zoals Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuurkunde, Biologie (samen onder de noemer wereldoriëntatie), Gezond gedrag en Verkeer.   Elke leerling ontwikkelt zich op zijn …

LEES MEER