Onze scholen

Innoord is stevig verankerd in Amsterdam Noord. Ruim 4000 leerlingen gaan naar 16 scholen. We zijn trots op ons gebied en op onze scholen. De dynamiek en diversiteit van het gebied laten we doorklinken in onze missie.

 

Wij willen een toekomst voor onze kinderen waarin mensen een verbondenheid met elkaar voelen en samen in staat zijn kleine en grote uitdagingen aan te gaan. Wij zien het als onze missie daar een positieve bijdrage aan te leveren.

OBS De Buikslotermeer

Onze leerlingen voelen zich thuis op De Buikslotermeer.   De Buikslotermeer is een openbare school van ca. 230 leerlingen. Een multiculturele, gezellige school, midden in de wijk. Er wordt extra veel aandacht besteed aan taal, muziek en sociale vaardigheden. Om een veilige leer- en leefomgeving te creëren, hebben wij een geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang. De school werkt hierin samen met TintelTuin en overblijfouders. Het team van het gehele integrale kindcentrum werkt prettig samen en staat voor kwaliteit. Met z’n allen werken we aan kansengelijkheid, ouderbetrokkenheid en plezier in leren/spelen.   Op De Buikslotermeer word je gezien en …

LEES MEER

Daltonschool De Poolster

Op De Poolster is ieder kind een ster, heeft elk kind een eigen kompas en kan iedereen stralen.   Onze school heet daltonschool De Poolster; een naam die verwijst naar een hele heldere ster aan de hemel. Als je op een heldere maanloze nacht, naar de hemel kijkt, dan zal je zien dat de poolster een onderdeel is van de “poolwachters”. Een aantal reuzensterren die net zo groot zijn als de poolster. Het allerliefst schijnen de poolwachters licht op de andere duizenden sterren die om ons heel bewegen. Aan de kleine ontdekkingsreizigers die oceanen proberen over te steken. En …

LEES MEER

OBS De Klimop

‘Meester, mag ik een nieuw rietje voor m’n klarinet?’   OBS De Klimop is een fijne, veilige, overzichtelijke, groeiende en vreedzame school met veel verschillende culturen, en daar zijn wij trots op. Het zijn namelijk deze verschillende eigenschappen en kwaliteiten die ons ook bewust maken van de overeenkomsten. We vormen een open team van meesters, juffen en andere medewerkers waarin hard gewerkt en hard gelachen wordt. Op OBS De Klimop heeft ieder kind het recht om echt gezien te worden. Dat kunnen we alleen samen met de ouders en andere mensen om onze kinderen heen. Daar steken we veel …

LEES MEER

OBS Overhoeks

Overhoeks verbreedt je horizon. Openbare basisschool Overhoeks is in 2010 gestart in de Chrysantenstraat. In december 2020 worden wij een integraal kindcentrum (IKC). Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen dan bij ons terecht in ons nieuwe gebouw in de wijk Overhoeks. Dit betekent dat we ook kinderopvang voor 0-4-jarigen bieden en buitenschoolse opvang voor alle groepen. Onze missie is de leerlingen op de toekomst voorbereiden. We zijn een centrum dat ruimte geeft voor ieder talent. Want ieder kind heeft een talent en elk talent is even belangrijk. Als school verstaan we de kunst om het talent van iedere …

LEES MEER

Montessori Boven ’t IJ locatie Kampina

We streven voortdurend naar de optimale ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau.   De 11e Montessorischool Boven ’t IJ is een openbare basisschool, bestaand uit meerdere vestigingen. De hoofdlocatie Kampina bevindt zich in Nieuwendam-Noord, op het adres Kampina 5. De tweede locatie (Azalea) is gelegen in de Bloemenbuurt en is verspreid over 2 adressen; aan de Azaleastraat 21 (Azalea 1), en aan de Varenweg 2 (Azalea 2). Zo’n 680 leerlingen gaan dagelijks naar Montessori Boven ’t IJ. Montessorischool Boven ’t IJ is een grote openbare basisschool voor Montessorionderwijs. De school heeft op dit moment drie adressen waar …

LEES MEER

OBS Het Vogelnest

De wereld ontdekken vanuit een uitdagende basis. Openbare basisschool (OBS) Het Vogelnest staat midden in de Vogelbuurt in Amsterdam Noord. De school is gebouwd in 1922. Het monumentale pand heeft ruime lokalen en brede gangen waar kinderen kunnen spelen en werken. We hebben in totaal 7 groepen waarin verschillende leerjaren gecombineerd worden. Als basisschool leren wij onze leerlingen goed lezen, schrijven en rekenen. Dat is de basis. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zich breder ontwikkelen. Ons onderwijs moet ook bijdragen aan sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijke ontplooiing van leerlingen. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor een fijne …

LEES MEER

SBO Universum

Op SBO Universum is ruimte om te leren.   Universum is een speciale basisschool in de wijk Nieuwendam. Wij vinden het belangrijk om van maatschappelijke betekenis te zijn. Daarbij staan ontwikkeling, creativiteit, betrokkenheid en zelfvertrouwen bij ons hoog in het vaandel.   Bij leerlingen van SBO Universum is er sprake van leer-en/of gedragsproblemen. Naast vakken zoals taal en rekenen besteden wij ook aandacht aan praktijk- en cultuuronderwijs. Burgerschapsonderwijs daagt leerlingen uit om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwerelden en de wereld daarbuiten. Het team leert kinderen om zelfredzaam en van betekenis in de maatschappij te zijn.   Elk …

LEES MEER

OBS Twiske

De leukste dorpsschool in de grote stad.   OBS Twiske is een openbare basisschool in de wijk Kadoelen in Amsterdam Noord. Wij worden ook wel omschreven als de leukste dorpsschool in de grote stad. Dagelijks gaan hier meer dan 500 leerlingen naar school, wij groeien door tot 600 leerlingen. Het team bestaat uit 46 personeelsleden. OBS Twiske is een school met verschillende achtergronden: een mooie afspiegeling van de maatschappij. Onze school is de afgelopen jaren uitgebreid met nieuwe lokalen. Wij zijn een grote school, maar door de speelse indeling voelt dit niet zo. In school hebben wij een voorschool …

LEES MEER

OBS De Vier Windstreken

De vier pijlers van De Vier Windstreken zijn taalrijk (noord), sportief (oost), gezond (zuid) en digitaal (west).   De Vier Windstreken is gelegen in de wijk Banne-Noord. Elke dag gaan zo’n 320 leerlingen naar De Vier Windstreken. Deze leerlingen zijn verdeeld over 16 groepen. De gemiddelde groepsgrootte is 20 leerlingen.   De Vier Windstreken is een openbare basisschool, dat wil zeggen voor iedereen toegankelijk zonder onderscheid te maken in maatschappelijke positie, levensbeschouwing en geloof. Aan De Vier Windstreken is een peutercombi van 2-4 jaar en buitenschoolse opvang verbonden. De Vier Windstreken beschikt over een ruim en net ingericht gebouw, …

LEES MEER

OBS De Piramide

Zelfstandig handelen van de leerlingen, in combinatie met eigen verantwoordelijkheidsgevoel, staat voorop.   OBS De Piramide staat in een multiculturele en kinderrijke buurt in stadsdeel Amsterdam Noord. We zijn een kleine school met veel aandacht voor de kinderen. Met onze leerlingen streven wij naar hoge resultaten en dagelijks leerplezier. We zijn trots en blij dat ons dit lukt!   Elk kind is welkom, we erkennen en respecteren onderlinge culturele verschillen en staan open voor elkaar. Dit geldt ook voor onze medewerkers, ouders en bezoekers in school. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, van onszelf en van elkaar.   …

LEES MEER

OBS De Krijtmolen

De school van de toekomst.   Aan de rand van de Molenwijk, midden in het groen, ligt OBS De Krijtmolen, de school van de toekomst. Dagelijks gaan 190 leerlingen hier naar school en spelen op het natuurschoolplein. Wij begeleiden leerlingen bij hun ontwikkeling waarbij we rekening houden met verschillen en behoeften. Uiteindelijk leiden wij de leerlingen op voor banen waarvan we nu nog geen idee hebben wat deze zullen zijn. Dus leren we leerlingen digitale geletterdheid, kritisch nadenken, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en omgeving. Vanuit een veilig en positief klimaat geven wij ze een stevige basis …

LEES MEER

OBS IJdoornschool

Leren voor nu en later.   De IJdoornschool is een openbare basisschool vlakbij het Waterlandplein. Onze school is het middelpunt van de buurt. Er zitten ruim 300 kinderen op de IJdoornschool. Ons prachtige nieuwe schoolgebouw is in 2017 opgeleverd.   Ons motto is: “leren voor nu en later”… een goede samenwerking tussen team, ouders en kinderen vinden we daarvoor erg belangrijk; we hebben elkaar nodig om samen te werken aan de toekomst van onze leerlingen. Onze leerlingen krijgen volop de ruimte om binnen hun eigen talenten en mogelijkheden op te groeien. Het bijbrengen van de basisvaardigheden taal (spreken, luisteren, …

LEES MEER

OBS IJplein

Samen leren en talentontwikkeling aan het IJ, zorgt voor een goede toekomst voor jou en mij.   OBS IJplein is een openbare basisschool op een prachtige locatie direct aan het IJ. Ruim 150 leerlingen en 25 personeelsleden en stagiaires gaan dagelijks naar OBS IJplein.   Onze kernwaarden zijn: openheid, gelijkwaardigheid, veiligheid en verantwoordelijkheid.   Op onze school wordt veel aandacht besteed aan een veilige sfeer en een positieve leeromgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen dan het beste uit zichzelf halen. We hebben een divers en gemotiveerd team. Divers op de OBS IJplein wil zeggen dat we jonge en …

LEES MEER

IKC NoordRijk

Wij stellen het kind centraal met al zijn of haar talenten.   IKC NoordRijk werkt succesvol aan de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum, met een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken aan de doorgaande lijn van peuters naar kleuters en een goed pedagogisch klimaat. Denkt u hierbij aan: werken met dezelfde thema’s, overdrachtsgesprekken bij de overgang van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal naar de basisschool, woordenschatontwikkeling via de methode LOGO3000 (doorgaande leerlijn 2-8 jarigen).   Bij ons op school is het belang van passend onderwijs geïntegreerd. Wij bieden een passend aanbod …

LEES MEER

OBS De Weidevogel

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien op zijn of haar eigen niveau.   Op OBS De Weidevogel proberen we een goed evenwicht te vinden tussen het verwerven van kennis (cognitieve ontwikkeling), het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling (sociaal emotionele ontwikkeling) en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken vormen een basis voor het volgen van de lessen van andere vakgebieden zoals Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuurkunde, Biologie (samen onder de noemer wereldoriëntatie), Gezond gedrag en Verkeer.   Elke leerling ontwikkelt zich op zijn …

LEES MEER

Montessori Boven ’t IJ locatie Azalea

We streven voortdurend naar de optimale ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau.   De 11e Montessorischool Boven ’t IJ is een openbare basisschool, bestaand uit meerdere vestigingen. De hoofdlocatie Kampina bevindt zich in Nieuwendam-Noord, op het adres Kampina 5. De tweede locatie (Azalea) is gelegen in de Bloemenbuurt en is verspreid over 2 adressen; aan de Azaleastraat 21 (Azalea 1), en aan de Varenweg 2 (Azalea 2). Zo’n 680 leerlingen gaan dagelijks naar Montessori Boven ’t IJ. Montessorischool Boven ’t IJ is een grote openbare basisschool voor Montessorionderwijs. De school heeft op dit moment drie adressen waar …

LEES MEER

Daltonschool IKC Zeven Zeeën

Zin in avontuur, nieuwsgierig zijn, de wil om te ontdekken en te leren, verantwoordelijkheid dragen, samenwerken, doorzetten en reflecteren. Onze school heet Daltonschool IKC Zeven Zeeën; een naam die verwijst naar alle zeeën en oceanen van de wereld. Iemand die ‘de zeven zeeën bevaren heeft’, is overal geweest of heeft veel (levens)ervaring. De oceaanvaarders die deze zeeën verkenden, waren echte ontdekkingsreizigers die onbevreesd het avontuur aangingen. Zij waren nieuwsgierige reizigers met een open geest die de wereld anders durfden te bekijken, en die de nieuwe dingen met een kinderlijk enthousiasme in zich opnamen. Ze ontdekten, leerden, ervoeren en gaven …

LEES MEER