Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Elke school van Innoord heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders én personeel samen invloed uitoefenen op het schoolbeleid. Op bestuursniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR kijkt met een bovenschoolse blik naar het beleid van Innoord.

Wat doet de GMR?

De GMR van Innoord is een belangrijke gespreks- en sparringpartner van het bestuur. Onderwerpen die bijvoorbeeld op de agenda van de GMR staan: het bovenschoolse koersplan van Innoord, het bestuursformatieplan, de begroting, belangrijke onderwijsontwikkelingen binnen Innoord en in Amsterdam, het personeelsbeleid, enz. De GMR heeft inspraak (instemmingsrecht) op allerlei onderwerpen en geeft het bestuur advies over het beleid.  De GMR kijkt naar wat goed is voor Innoord en behartigt in het bijzonder de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Meer informatie over het werk van de GMR vind je in ons jaarverslag en activiteitenplan.

 

Wie zitten er in de GMR?

De GMR bestaat uit een betrokken groep ouders en personeelsleden. De medezeggenschapsraden van Innoord kiezen de GMR-leden, maar je hoeft zelf geen lid van een MR te zijn. Elke ouder en elke medewerker van de scholen van Innoord kan zich kandidaat stellen voor de GMR.

 

De GMR van Innoord is op zoek naar ouders en personeelsleden.

Wil jij…

  • dicht op het vuur zitten en als ouder of personeelslid meepraten over en invloed hebben op het beleid van Innoord?
  • kennis en inzicht opbouwen over het bredere onderwijsbeleid in Amsterdam?
  • deel uitmaken van een bevlogen groep mensen die echt iets willen betekenen voor het onderwijs aan onze leerlingen?

 

Ja, en wat wordt er dan precies van mij verwacht?

Betrokkenheid bij de ontwikkeling van onze leerlingen en scholen, een dosis gezond verstand en een positief-kritische houding is vooral wat we zoeken. Deskundigheid of ervaring is niet perse nodig. Wel is het belangrijk dat je feeling hebt met de dagelijkse praktijk én met een bovenschoolse blik kunt kijken naar de ontwikkelingen binnen Innoord.

 

Hoeveel tijd kost dat allemaal?

De GMR vergadert zo’n 6 à 7 x per jaar op het stafbureau van Innoord. Meestal van 17.00 tot 19.30 uur. Natuurlijk verwachten we dat je aan de vergaderingen deelneemt en je goed voorbereidt/je inleest in de vergaderstukken. Ouders ontvangen een onkostenvergoeding voor hun inzet, personeel heeft recht op extra taakuren. Wil je een vergadering als toehoorder bijwonen, stuur dan een mail naar gmr@innoord.nl.

 

Heb je zin om met ons mee te doen of wil je eerst meer weten? Aarzel dan niet en stuur een berichtje naar gmr@innoord.nl.

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

 

 

Leden

Leden GMR 2024-2025

 

 

Visie

Visiedocument en activiteitenplan

 

 

Verslagen bijeenkomsten

 

Verslag GMR Innoord – openbaar 2 februari 2023 vastgesteld

 

Verslag GMR Innoord – openbaar 9 maart 2023 vastgesteld

 

Verslag GMR Innoord – openbaar 15 juni 2023 vastgesteld

 

Verslag GMR Innoord – openbaar 12 oktober 2023 vastgesteld

 

Verslag GMR Innoord – openbaar 7 december 2023 vastgesteld

 

Verslag GMR Innoord – openbaar 7 maart 2024 vastgesteld