IKC Overhoeks

Overhoeks verbreedt je horizon.

 

Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen dan bij ons terecht in ons nieuwe gebouw in de wijk Overhoeks. Dit betekent dat we ook kinderopvang voor 0-4-jarigen en buitenschoolse opvang voor alle groepen bieden.

 

Onze missie is de leerlingen op de toekomst voorbereiden. We zijn een centrum dat ruimte geeft voor ieder talent. Want ieder kind heeft een talent en elk talent is even belangrijk.

 

Als school verstaan we de kunst om het talent van iedere leerling te vinden en tot bloei te laten komen. De leerlingen krijgen optimaal de kans hun talenten te ontwikkelen. Dit biedt de kinderen zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfbewustzijn.

 

Wat maakt ons uniek?

  • Thematisch onderwijs, International Primary Curriculum (IPC) vanaf het begin. Uniek met ludieke start, kunstdocenten, fieldtrips, presentaties, voorstellingen
    Vernieuwend, doorlopend en onderwijs op maat: rekenen, taal en lezen (innovatieve lesmethoden/methodieken zoals Snappet)
  • Engelse les vanaf groep 1, voor alle leerlingen
  • Vakspecialisten in huis: een aanzienlijk deel van de leerkrachten zijn naast leerkracht ook vakspecialist in bijvoorbeeld lezen, rekenen, taal, pedagogiek, gedrag, ICT, hoogbegaafdheid
  • Doorlopend aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling met behulp van methode KIVA
  • Balans en beweging in een gezonde school gesteund door Jump-In o.l.v. vakdocent bewegingsonderwijs.

 

IPC staat voor International Primary Curriculum. Het is een – gebaseerd op de SLO-einddoelen – leerplan dat alle essentiële inhouden en doelen omvat. IPC is niet slechts een methodiek, maar een visie op het verbeteren van het leren. Niet wat we kunnen, maar wat we geleerd hebben, momenteel leren en gaan leren staat centraal. Dit geldt voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten en de gehele school; hierdoor vormen we een lerende organisatie.

 

 

Er zijn drie soorten van leren: Kennis, vaardigheden en inzicht/begrip. Deze hebben hun eigen kenmerken en manieren van onderwijzen. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actief deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Leerlingen leren zich met IPC te verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen. Daarbij is er veel aandacht voor normen en waarden in verschillende culturen. Hierdoor krijgt burgerschap een structurele plaats binnen het curriculum. Ook zijn IPC-thema’s zeer geschikt om de leerlingen bewust te maken met duurzame ontwikkeling.

 

De wereld om ons heen is steeds internationaler gericht. Naast de vakinhoudelijke en de persoonlijke doelstellingen omvat IPC ook internationale doelstellingen. Zo leren de kinderen prettig om te gaan met elkaar. En ook leren ze samen te werken in de wereld waarin we een andere afkomst, achtergrond, talen, culturen en godsdienst kunnen hebben.

 

Grasweg 3

1031 HW Amsterdam
020 6304770
admin.overhoeks@innoord.nl
www.ikcoverhoeks.nl