Begeleiding leerkrachten

Innoord biedt onderwijs van goede kwaliteit. Hierbij vervullen onze leerkrachten een belangrijk rol. Wij streven er dan ook naar dat alle medewerkers zich duurzaam blijven ontwikkelen.

 

Om dit te realiseren werkt Innoord onder andere met onderwijsconsulenten. Zij bieden verschillende vormen van ondersteuning en professionalisering in overleg met de leerkracht en de directie van de school. Voorbeelden hiervan zijn:

 

  • Alle startende leerkrachten krijgen binnen de eerste drie jaar van hun loopbaan begeleiding. Dit maakt onderdeel uit van het Innoord inductieprogramma voor startende leerkrachten
  • Om nieuwe leerkrachten met meer dan 3 jaar onderwijservaring te ondersteunen in hun nieuwe werksituatie, verzorgen de onderwijsconsulenten een welkomstbegeleiding.
  • Coachingstrajecten waar de concrete coachingsvraag van de leerkracht centraal staat
  • Verbeteren van de leerkrachtvaardigheden met behulp van beeldbegeleiding
  • Intervisiebijeenkomsten voor startende leerkrachten.

 

Als je start bij Innoord dan volgt een kennismaking met de consulenten vanzelf!